Nařízení ze dne 15.3.1939 k obyvatelstvu v Čechách a na Moravě

15.3.1939 | Sbírka:  RP02/39 | Částka:  1/1939ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 30/1945 Sb.II, RP20/39
RP02/39
NAŘÍZENÍ
vrchního velitele německé armády
k obyvatelstvu v Čechách a na Moravě ze dne 15. března 1939
K udržení klidu a pořádku nařizuje se toto:
1. Policejní hodina se určuje pro všechny hostince na 20. hod.
2. Od 21. do 6. hod. musí všichni obyvatelé zůstati ve svých domech. Kdo z důvodů povolání musí v této době opustiti dům (na př. lékaři, železničáři atd.) ať si ihned obstará u starosty výkaz orazítkovaný německým vojenským neb správním úřadem.
3. Všechna shromáždění a průvody jsou zakázány.
4. Všechny střelné zbraně (včetně munice), třaskaviny, dále všechny rozhlasové vysilače, které nejsou státním majetkem, musí se odevzdati starostům na stvrzenku, kteří je musí odevzdati nejbližšímu německému vojenskému úřadu.
Starostové jsou odpovědní za provádění výše uvedených nařízení.
Přečiny a zločiny proti veřejné bezpečnosti, vojsku a jeho zařízením a proti nařízením německých vojenských a civilních úřadů se bezohledně stíhají a co nejpřísněji trestají.
V Berlíně dne 15. března 1939.
Vrchní velitel německé armády
von Brauchitsch