Sdělení ze dne 22.11.2011 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

2.12.2011 | Sbírka:  361/2011 Sb. | Částka:  126/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 489/2003 Sb.
361/2011 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 22. listopadu 2011
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2012 aktualizaci Číselníku zemí (dále jen „číselník CZEM“) vydaného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sděleními č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006, č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010 a č. 167/2011 ze dne 13. června 2011.
Do aktualizovaného číselníku CZEM jsou promítnuty změny k mezinárodní normě ISO 3166-1, které na svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
Příloha
Tab. č. 1: Aktualizované položky Číselníku zemí (změny jsou vyznačeny tučně)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Původní znění (účinnost do 31.12.2011)          Nové znění (účinnost od 1.1.2012)                                   Druh změny
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kód země      Český název země      Anglický název země        Kód země    Český název země         Anglický název země        
N-3 A-2 A-3  plný      zkrácený   plný      zkrácený     N-3 A-2 A-3   plný      zkrácený    plný      zkrácený     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
535 BQ  BES Bonaire,    Bonaire,    
Bonaire, Bonaire,
535 BQ BES Bonaire, Bonaire,
Bonaire, Bonaire,
3,4 Svatý Eustach Svatý Eustach
Saint Eustatius Saint Eustatius
Svatý Eustach Svatý Eustach
Sint Eustatius Sint Eustatius
a Saba a Saba
and Saba and Saba
a Saba a Saba
and Saba and Saba
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 242 FJ FJI
Republika
Fidži
the Republic
Fiji 242 FJ FJI
Fidžijská
Fidži
the Republic
Fiji 1,3
Fidžijské
of the Fiji
republika
of Fiji
ostrovy
Island
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104 MM MMR
Svaz Myanmar Myanmar the Union
Myanmar 104 MM MMR
Republika Myanma the Republic
Myanmar 1,2,3
of Myanmar
Myanmarský
of the Union
svaz
of Myanmar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 570 NU NIU
Republika
Niue
the Republic
Niue 570 NU NIU
Niue
Niue
Niue
Niue 1,3
Niue
of Niue
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
736
SD SDN Súdánská Súdán the Republic Sudan (the) 729 SD SDN Súdánská Súdán the Republic Sudan (the) 5 republika of the Sudan republika of the Sudan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tab. č. 2: Nově vzniklá položka v Číselníku zemí -------------------------------------------------------------------------------- Kód země Český název země Anglický název země -------------------------------------------------------------------------------- N-3 A-2 A-3 plný zkrácený plný zkrácený -------------------------------------------------------------------------------- 728 SS SSD Jihosúdánská Jižní the Republic South Sudan republika Súdán of South Sudan -------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky: Kód země: N-3 numerický trojmístný kód země A-2 alfabetický dvoumístný kód země A-3 alfabetický trojmístný kód země Druh změny: 1 změna českého plného názvu 2 změna českého zkráceného názvu 3 změna anglického plného názvu 4 změna anglického zkráceného názvu 5 změna numerického kódu