Opatření ze dne 8.12.2011 obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1

9.12.2011 | Sbírka:  117/2011 (TV) | Částka:  16/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 106/2011 (TV)