Opatření ze dne 24.4.2012 obecné povahy - Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

4.5.2012 | Sbírka:  19/2012 (TV) | Částka:  6/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 148/2010 (TV)
Pasivní derogace: 14/2014 (TV)