Sdělení ze dne 17.8.2012 o zveřejnění záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3-455,74/461,3-465,74 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích

17.8.2012 | Sbírka:  39/2012 (TV) | Částka:  12/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.