Opatření ze dne 10.9.2013 obecné povahy - Analýza trhu č. A/2/09.2013-4, trh č. 2 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

13.9.2013 | Sbírka:  26/2013 (TV) | Částka:  13/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.