Vyhláška ze dne 20.10.1939, kterou se blíže stanoví pojem čerstvých uzenin a kterou se zavádí jeden bezmasý den v týdnu

3.11.1939 | Sbírka:  256/1939 Sb. | Částka:  92/1939ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Pasivní derogace: 118/1945 Sb., 179/1940 Sb.
256/1939 Sb.
Vyhláška
předsedy vlády
ze dne 20. října 1939,
kterou se blíže stanoví pojem čerstvých uzenin a kterou se zavádí jeden bezmasý den v týdnu.
Změna: 179/1940 Sb.
Podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, vyhlašuji:
§ 1.
zrušen
§ 2.
(1) Hostince, výčepy jídelny (kromě jídelen a kantin v průmyslových podnicích) a jiné podobné podniky (§ 8, odst. 1 vyhlášky předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 210 Sb., kterou se stanoví všeobecné zásady pro úpravu hospodaření potravinami a krmivy) nesmějí v pátek podávati masitých pokrmů.
(2) Masitými pokrmy podle odstavce 1 se rozumějí pokrmy ze všech druhů masa, t. j. z masa hovězího, vepřového, skopového, koňského, z drůbeže a zvěřiny; za masité pokrmy se nepovažují pokrmy z ryb.
§ 3.
Při vydávání odběrních listů podnikům uvedeným v § 2 podle vyhlášky předsedy vlády č. 210/1939 Sb., budou odběrná množství přiměřeně zkrácena.
§ 4.
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle § 9 zmocňovacího nařízení.
§ 5.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ing. Eliáš v. r.