Sdělení ze dne 11.7.2014 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2014-Y, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací

11.7.2014 | Sbírka:  50/2014 (TV) | Částka:  13/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.