Vyhlášení ze dne 9.2.2016 výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

9.2.2016 | Sbírka:  4/2016 (TV) | Částka:  3/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.