Sdělení ze dne 4.5.2016 o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880-915 / 925-960 MHz

4.5.2016 | Sbírka:  21/2016 (TV) | Částka:  9/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.