Sdělení ze dne 30.6.2016 o vydání příkazu čj. ČTÚ-78 444/2015-606/XI.vyř. ze dne 9. 5. 2016 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost

30.6.2016 | Sbírka:  28/2016 (TV) | Částka:  12/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.