Sdělení ze dne 8.8.2016 Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2016-10 pro kmitočtové pásmo 470 - 960 MHz

10.8.2016 | Sbírka:  34/2016 (TV) | Částka:  15/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 59/2017 (TV)