Sdělení ze dne 15.11.2016 opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2016-11 pro kmitočtové pásmo 174 - 380 MHz

30.11.2016 | Sbírka:  51/2016 (TV) | Částka:  21/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 30/2013 (TV)
Pasivní derogace: 10/2018 (TV)