Sdělení ze dne 29.11.2016 o vydání usnesení čj. ČTÚ-77 811/2016-606/V.vyř. ze dne 29. 11. 2016 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost

31.1.2017 | Sbírka:  34/2017 (TV) | Částka:  2/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.