Vyhláška ze dne 5.5.2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara

23.5.2017 | Sbírka:  154/2017 Sb. | Částka:  53/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
154/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2017
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 14. června 2017 se ke 100. výročí narození Josefa Kainara vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,25 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".
§ 2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je ve spodní části zobrazena otevřená kniha, nad kterou se vznáší ve čtyřech řádcích rozvlněný text "STŘÍHALI DOHOLA MALÉHO CHLAPEČKA KADEŘE PADALY K ZEMI A ZMÍRALY". Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a názvem státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je umístěno v horní polovině mince. Mincovní pole nad knihou je dále vyplněno vznášejícími se plastickými prvky, které dotvářejí celkovou výtvarnou kompozici mince. Značka České mincovny tvořená písmeny "Č" a "M" je umístěna při spodním okraji mince.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je ztvárněn portrét Josefa Kainara. Při horním okraji mince jsou umístěny letopočty "1917 - 2017", pod kterými se nachází text "JOSEF KAINAR". Iniciála autora mince Vojtěcha Dostála, DiS., která je tvořena obráceným písmenem "D", je umístěna při pravém spodním okraji dvousetkoruny.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. června 2017.
Guvernér:
v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.
viceguvernér
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara (lícní a rubová strana)