Sdělení ze dne 29.1.2018 o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)

30.1.2018 | Sbírka:  16/2018 Sb. | Částka:  11/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 275/2012 Sb.
16/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 29. ledna 2018
o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. e) a § 57 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo).
A.
Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 nebyl ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.
B.
Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)
I.
Celkové údaje za Českou republiku
Počet volebních okrsků celkem                           14 756
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování        14 756
Počet zvláštních volebních okrsků celkem                       110
Počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování    110
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních
seznamů voličů                                 8 341 408
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze zvláštních seznamů voličů
vedených zastupitelskými úřady                           21 579
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky             5 569 665
Celkový počet odevzdaných úředních obálek                    5 567 627
Celkový počet platných hlasů, odevzdaných pro všechny kandidáty         5 554 596
II.
Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů:
Pořadí  Jméno a příjmení         Počet hlasů    Počet hlasů v %
--------------------------------------------------------------------------------
 1.   Miloš Zeman            2 853 390       51,36
 2.   Jiří Drahoš            2 701 206       48,63
Prezidentem České republiky byl zvolen kandidát Miloš Zeman.
III.
Podle § 53 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zápis podepsali předseda a členové (náhradníci) Státní volební komise:
JUDr. Václav HENYCH, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, v. r.
Mgr. Jana SLAVNÍKOVÁ, vedoucí oddělení zpracování výsledků voleb Českého statistického úřadu, v. r.
doc. Ing. Jiří VOLF, CSc., náměstek ministra financí, v. r.
JUDr. Ivan ZÁLESKÝ, zmocněnec pro volby a poradce náměstka pro konzulární činnost ministra zahraničních věcí, v. r.
Mgr. Petr JÄGER, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti, v. r.
JUDr. Ivana HOLEČKOVÁ, ředitelka odboru pro právní zastupování sekce právní Ministerstva obrany, v. r.
Ing. Šárka KŘIVÁČKOVÁ, pracovnice odboru přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví, v. r.
Mgr. Pavel KNEBL, vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání Ministerstva práce a sociálních věcí, v. r.
RNDr. Petr MUŽÁK, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, v. r.
Předseda Státní volební komise:
Mgr. Metnar v. r.