Sdělení ze dne 8.11.2018 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2019-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7

12.11.2018 | Sbírka:  46/2018 (TV) | Částka:  12/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.