Sdělení ze dne 29.11.2019 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

4.12.2019 | Sbírka:  320/2019 Sb. | Částka:  136/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 247/2016 Sb.
320/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 29. listopadu 2019
o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění nařízení vlády č. 323/2018 Sb., oznamuje s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, stanoveného sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., ze dne 25. července 2016, a aktualizovaného sdělením Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb. a sdělením Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb.
Předmětem aktualizace Seznamu vybraného zboží a doplňkových služeb je zohlednění změn v kombinované nomenklatuře s účinností od 1. ledna 2020 podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776, ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Změny v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků bude zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_aktualni_informace.
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
Příl.
Přehled změn v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Zrušené položky k 31. prosinci 2019
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I   Kód   I   Popis položky   I Doplňkový I  Popis vybraného zboží se   I
I kombinované I   kombinované    I dvoumístný I    statistickým znakem    I
I nomenklatury I   nomenklatury    I  číselný  I                 I
I   1)   I            I statistický I                 I
I       I            I  znak   I                 I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27101964  I Těžké oleje topné, pro I   10   I Těžké oleje topné pro výrobu  I
I       I jiné účely, obsah síry I       I tepla, obsah síry nad 0,1 %   I
I       I nad 0,1 %       I       I hmotnostních, ale nepřesahující I
I       I hmotnostních, avšak  I       I 1 % hmotnostních, neobsahující I
I       I nepřesahující 1 %   I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I hmotnostních      I       I                 I
I       I            I       I                 I
I       I            I   90   I Těžké oleje topné pro jiné   I
I       I            I       I použití než pro výrobu tepla,  I
I       I            I       I obsah síry nad 0,1 %      I
I       I            I       I hmotnostních, ale nepřesahující I
I       I            I       I 1 % hmotnostních, neobsahující I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27101968  I Těžké oleje topné, pro I   10   I Těžké oleje topné pro výrobu  I
I       I jiné účely, obsah síry I       I tepla, obsah síry nad 1 %    I
I       I nad 1 % hmotnostních  I       I hmotnostních, neobsahující   I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   90   I Těžké oleje topné pro jiné   I
I       I            I       I použití než pro výrobu tepla,  I
I       I            I       I obsah síry nad 1 %       I
I       I            I       I hmotnostních, neobsahující   I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27102015  I Plynové oleje, jinde  I   30   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I neuvedené, obsah síry I       I pro výrobu tepla bez ohledu na I
I       I nad 0,001 %      I       I způsob spotřeby tepla, obsah  I
I       I hmotnostních, avšak  I       I síry nad 0,001 % hmotnostních, I
I       I nepřesahující 0,002 % I       I ale nepřesahující 0,002 %    I
I       I hmotnostních      I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   51   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I            I       I pro pohon nebo výrobu směsí   I
I       I            I       I paliv pro pohon motorů, obsah  I
I       I            I       I síry nad 0,001 % hmotnostních, I
I       I            I       I ale nepřesahující 0,002 %    I
I       I            I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   91   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I            I       I s funkčními přísadami2),    I
I       I            I       I obsah síry nad 0,001 %     I
I       I            I       I hmotnostních, ale nepřesahující I
I       I            I       I 0,002 % hmotnostních,      I
I       I            I       I obsahující bionaftu (biosložky) I
I       I            I       I                 I
I       I            I   99   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I            I       I pro jiné použití než pro pohon, I
I       I            I       I výrobu motorových paliv nebo  I
I       I            I       I výrobu tepla, obsah síry nad  I
I       I            I       I 0,001 % hmotnostních, ale    I
I       I            I       I nepřesahující 0,002 %      I
I       I            I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27102017  I Plynové oleje, jinde  I   30   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I neuvedené, obsah síry I       I pro výrobu tepla bez ohledu na I
I       I nad 0,002 %      I       I způsob spotřeby tepla, obsah  I
I       I hmotnostních, avšak  I       I síry nad 0,002 % hmotnostních, I
I       I nepřesahující 0,1 %  I       I ale nepřesahující 0,1 %     I
I       I hmotnostních      I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   51   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I            I       I pro výrobu směsí paliv pro   I
I       I            I       I pohon motorů, obsah síry nad  I
I       I            I       I 0,002 % hmotnostních, ale    I
I       I            I       I nepřesahující 0,1 %       I
I       I            I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   91   I Plynové     oleje, jinde neuvedené, I
I       I            I       I s funkčními přísadami2),    I
I       I            I       I obsah síry nad 0,002 %     I
I       I            I       I hmotnostních, ale nepřesahující I
I       I            I       I 0,1 % hmotnostních, obsahující I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   99   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I            I       I pro jiné použití než pro výrobu I
I       I            I       I motorových paliv nebo výrobu  I
I       I            I       I tepla, obsah síry nad 0,002 %  I
I       I            I       I hmotnostních, ale nepřesahující I
I       I            I       I 0,1 % hmotnostních, obsahující I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27102031  I Topné oleje, jinde   I   10   I Topné oleje, jinde neuvedené,  I
I       I neuvedené, obsah síry I       I pro výrobu tepla, obsah síry do I
I       I do 0,1 % hmotnostních I       I 0,1 % hmotnostních, obsahující I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   90   I Topné oleje, jinde neuvedené,  I
I       I            I       I pro jiné použití než pro výrobu I
I       I            I       I tepla, obsah síry do 0,1 %   I
I       I            I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27102035  I Topné oleje, jinde   I   10   I Topné oleje, jinde neuvedené,  I
I       I neuvedené, obsah síry I       I pro výrobu tepla, obsah síry  I
I       I nad 0,1 %       I       I nad 0,1 % hmotnostních, ale   I
I       I hmotnostních, avšak  I       I nepřesahující 1 % hmotnostních, I
I       I nepřesahující 1 %   I       I obsahující bionaftu (biosložky) I
I       I hmotnostních      I       I                 I
I       I            I       I                 I
I       I            I   90   I Topné oleje, jinde neuvedené,  I
I       I            I       I pro jiné použití než pro výrobu I
I       I            I       I tepla, obsah síry nad 0,1 %   I
I       I            I       I hmotnostních, ale nepřesahující I
I       I            I       I 1 % hmotnostních, obsahující  I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27102039  I Topné oleje, jinde   I   10   I Topné oleje, jinde neuvedené,  I
I       I neuvedené, obsah síry I       I pro výrobu tepla, o obsahu síry I
I       I nad 1 % hmotnostních  I       I převyšujícím 1 % hmotnostních, I
I       I            I       I obsahující bionaftu (biosložky) I
I       I            I       I                 I
I       I            I   90   I Topné oleje, jinde neuvedené,  I
I       I            I       I pro jiné použití než pro výrobu I
I       I            I       I tepla, o obsahu síry      I
I       I            I       I převyšujícím 1 % hmotnostních, I
I       I            I       I obsahující bionaftu (biosložky) I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
Nově zavedené položky s účinností od 1. ledna 2020
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I   Kód   I   Popis položky   I Doplňkový I  Popis vybraného zboží se   I
I kombinované I   kombinované    I dvoumístný I    statistickým znakem    I
I nomenklatury I   nomenklatury    I  číselný  I                 I
I   1)   I            I statistický I                 I
I       I            I  znak   I                 I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27101966  I Těžké oleje topné, pro I   10   I Těžké oleje topné pro výrobu  I
I       I jiné účely, obsah síry I       I tepla, obsah síry nad 0,1 %   I
I       I nad 0,1 %       I       I hmotnostních, ale nepřesahující I
I       I hmotnostních, avšak  I       I 0,5 % hmotnostních,       I
I       I nepřesahující 0,5 %  I       I neobsahující bionaftu      I
I       I hmotnostních      I       I (biosložky)           I
I       I            I       I                 I
I       I            I   90   I Těžké oleje topné pro jiné   I
I       I            I       I použití než pro výrobu tepla,  I
I       I            I       I obsah síry nad 0,1 %      I
I       I            I       I hmotnostních, ale nepřesahující I
I       I            I       I 0,5 % hmotnostních,       I
I       I            I       I neobsahující bionaftu      I
I       I            I       I (biosložky)           I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27101967  I Těžké oleje topné, pro I   10   I Těžké oleje topné pro výrobu  I
I       I jiné účely, obsah síry I       I tepla, obsah síry nad 0,5 %   I
I       I nad 0,5 % hmotnostních I       I hmotnostních, neobsahující   I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   90   I Těžké oleje topné pro jiné   I
I       I            I       I použití než pro výrobu tepla,  I
I       I            I       I obsah síry nad 0,5 %      I
I       I            I       I hmotnostních, neobsahující   I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27102016  I Plynové oleje, jinde  I   30   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I neuvedené, obsah síry I       I pro výrobu tepla bez ohledu na I
I       I nad 0,001 %      I       I způsob spotřeby tepla, obsah  I
I       I hmotnostních, avšak  I       I síry nad 0,001 % hmotnostních, I
I       I nepřesahující 0,1 %  I       I ale nepřesahující 0,1 %     I
I       I hmotnostních      I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   51   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I            I       I pro pohon nebo výrobu směsí   I
I       I            I       I paliv pro pohon motorů, obsah  I
I       I            I       I síry nad 0,001 % hmotnostních, I
I       I            I       I ale nepřesahující 0,1 %     I
I       I            I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   91   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I            I       I s funkčními přísadami2),    I
I       I            I       I obsah síry nad 0,001 %     I
I       I            I       I hmotnostních, ale nepřesahující I
I       I            I       I 0,1 % hmotnostních, obsahující I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   99   I Plynové oleje, jinde neuvedené, I
I       I            I       I pro jiné použití než pro pohon, I
I       I            I       I výrobu motorových paliv nebo  I
I       I            I       I výrobu tepla, obsah síry nad  I
I       I            I       I 0,001 % hmotnostních, ale    I
I       I                I       I nepřesahující 0,1 %       I
I       I            I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27102032  I Topné oleje, jinde   I   10   I Topné oleje, jinde neuvedené,  I
I       I neuvedené, obsah síry I       I pro výrobu tepla, obsah síry do I
I       I do 0,5 % hmotnostních I       I 0,5 % hmotnostních, obsahující I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   90   I Topné oleje, jinde neuvedené,  I
I       I            I       I pro jiné použití než pro výrobu I
I       I            I       I tepla, obsah síry do 0,5 %   I
I       I            I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
I  27102038  I Topné oleje, jinde   I   10   I Topné oleje, jinde neuvedené,  I
I       I neuvedené, obsah síry I       I pro výrobu tepla, o obsahu síry I
I       I nad 0,5 % hmotnostních I       I převyšujícím 0,5 %       I
I       I            I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I       I            I       I                 I
I       I            I   90   I Topné oleje, jinde neuvedené,  I
I       I            I       I pro jiné použití než pro výrobu I
I       I            I       I tepla, o obsahu síry      I
I       I            I       I převyšujícím 0,5 %       I
I       I            I       I hmotnostních, obsahující    I
I       I            I       I bionaftu (biosložky)      I
I--------------I------------------------I-------------I---------------------------------I
1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
2) Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.