Vládní nařízení ze dne 20.11.1941, kterým se mění § 2 vládního nařízení ze dne 6. února 1941, č. 86 Sb., jímž se vydávají bezpečnostní předpisy pro používání zápalnic s papírovou přízí a s přízí z odpadků umělého hedvábí

16.2.1942 | Sbírka:  45/1942 Sb. | Částka:  18/1942ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 86/1941 Sb.
Pasivní derogace: 1/1952 Sb.
45/1942 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 20. listopadu 1941,
kterým se mění § 2 vládního nařízení ze dne 6. února 1941, č. 86 Sb., jímž se vydávají bezpečnostní předpisy pro používání zápalnic s papírovou přízí a s přízí z odpadků umělého hedvábí
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, Věstn. str. 604, kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:
Čl.I
V § 2, větě druhé vl. nař. č. 86/1941 Sb. nahrazují se slova "šest týdnů" slovy "tři měsíce".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři sociální a zdravotní správy, veřejných prací, vnitra a průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ostatními zúčastněnými ministry.
Dr. Hácha v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Ježek v.r.
Dr. Kamenický v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Čipera v. r.
Dr. Kapras v. r.
Bubna v. r.
Dr. Kratochvíl v. r.
Dr. Klumpar v. r.