16. 8. 2002
ID: 18127

Zničila vám povodeň majetek?


Povodně za sebou letos zanechají obrovské škody. Vezmeme-li v úvahu pouze ztráty majetkové, potvrdí se, že pojištění nejsou zase tak zbytečná, jak si někteří myslí. Pojištění občané mají v tomto neštěstí přeci jen výhodu oproti ostatním, protože mohou očekávat, že škody nebo alespoň jejich část jim uhradí pojišťovna. Takže co je dobré vědět předem?


Povodně za sebou letos zanechají obrovské škody. Vezmeme-li v úvahu pouze ztráty majetkové, potvrdí se, že pojištění nejsou zase tak zbytečná, jak si někteří myslí. Pojištění občané mají v tomto neštěstí přeci jen výhodu oproti ostatním, protože mohou očekávat, že škody nebo alespoň jejich část jim uhradí pojišťovna. Takže co je dobré vědět předem?

Majetek občanů se pojišťuje pojištěním domácnosti, které kryje soubor vybavení domácnosti, tedy věcí, které zajišťují její chod a věci jejích členů. Současně s pojištěním domácnosti se často uzavírá také odpovědnostní pojištění. Pro rodinné domy, bytové domy a byty se používají stručně řečeno pojištění staveb a automobily jsou chráněny havarijním pojištěním.
Co je třeba udělat nejdříve ze všeho

Pojistná událost musí být pojišťovně ohlášena co nejdříve po jejím vzniku. (Jak to provést je popsáno níže.) Pojišťovna pak vyšle na místo svého pracovníka (likvidátora), který zjistí výši škod a podle toho pak rozhodne o výši pojistného plnění, které pojišťovna vyplatí jako náhradu škody.

Je třeba připravit si seznam všech poškozených a zničených věcí a také doklady sloužící jako důkaz, že tyto věci opravdu existovaly (aby se zamezilo pojistným podvodům), a pro stanovení jejich původní hodnoty. Jsou to doklady o nákupu, účtenky, faktury, dobré je mít také fotografie původního stavu před vznikem škod.

Ideální pro posouzení výše škod by bylo nechat před příchodem likvidátora věci a škody tak, jak jsou, aby si je mohl prohlédnout a posoudit jejich výši. Pokud je ale nutné začít s odstraňováním škody dříve, aby nedošlo k dalšímu zvětšování jejího rozsahu a především z bezpečnostních a hygienických důvodů, měly by se všechny škody řádně zdokumentovat. To znamená vyfotografovat, natočit na video, nebo alespoň zajistit svědky.

Kam se obrátit, kde získat kontakt na pojišťovnu?

Je nutné osobně, telefonicky, případně poštou kontaktovat místně příslušnou oblastní agenturu vaší pojišťovny, která provádí likvidaci pojistných událostí (používá se např. také označení „likvidační středisko“). Jejich seznam, adresy a telefonní čísla najdete například na internetových stránkách pojišťoven, zjistit si je můžete také na jejich bezplatných info-linkách, kde vám operátoři sdělí nejbližší likvidační středisko podle místa vašeho bydliště. V současné situaci jsou likvidátoři v pohotovosti, takže přestože je pojistných událostí velmi mnoho, pracovníci pojišťoven ujišťují, že na místo dorazí rychle, v nejkratší možné době.

Přehled bezplatných a informačních linek:

Allianz 0800/ 170 000
Česká pojišťovna 0800/ 133 666
Generali 0800/ 150 155
IPB Pojišťovna 040/70 07 111
Komerční pojišťovna 0800/ 1111 99
Kooperativa 0800/ 105 105
Pojišťovna České spořitelny 0800/ 154 154
UNIQA 0800/ 120 020


Jak nahlásit pojišťovně pojistnou událost (vzniklé škody)

Musí se vyplnit a pojišťovně doručit formulář s oznámením škodní události. Ten získáte od pracovníků pojišťovny, které budete kontaktovat, naleznete jej také přímo na internetových stránkách většiny velkých pojišťoven. Buď na webu pojišťovny naleznete formulář ve formátu pdf, který si vytisknete a zašlete do pojišťovny, nebo vyplníte zkrácený kontaktní dotazník, kterým pojišťovně jednoduchým a rychlým způsobem nahlásíte vznik škody. Vyplněný formulář se pak zašle poštou na adresu příslušné agentury, nebo se předá pracovníkům pojišťovny osobně.

Rychlost vyřízení pojistné události a tedy i výplaty pojistného plnění (tj. náhrady škod) bude záviset mimo jiné na rychlosti doložení potřebných dokladů, které si pojišťovna vyžádá. Nejlepší bude předložit je pojišťovně ihned, spolu s oznámením pojistné události.

Pro ohlášení pojistné události je třeba pojišťovně sdělit:

Číslo pojistné smlouvy
Místo a datum vzniku pojistné události
Seznam zničených a poškozených věcí spolu s jejich dokumentací
Jméno a adresu pojištěné osoby
Zničila se vám i samotná pojistná smlouva? Vše by mělo být v pořádku, neboť pojišťovna má uschované originály pojistek.
Více na www.fincentrum.cz© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz