Meritum Daň z příjmů 2017

Meritum Daň z příjmů 2017

Autor: Ivan Brychta, Jiří Vychopeň


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 26. 9. 2017meritum Daň z příjmů 2017 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:

daň z příjmů fyzických osob,
daň z příjmů právnických osob,
daňové a nedaňové výdaje,
majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů, s konkrétními příklady vyplnění formulářů, a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 9. 2017.
Z hlavních změn pro rok 2017 vybíráme:
- možnost volby u podnikajících fyzických osob při uplatnění procentních výdajů, zda použijí vyšší strop výdajů, nebo si uplatní slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti,
- podpora spoření na stáří (zvýšení příspěvků zaměstnavatele a částek snižujících základ daně),
- významné změny v odpisování majetku (odpis technického zhodnocení podnájemcem, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu a další).