Právní interpretace - mezi vysvětlováním a rozuměním (E-kniha)

Právní interpretace - mezi vysvětlováním a rozuměním (E-kniha)

Autor: Katarzyna Žák Krzyžanková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 3. 9. 2019Co je to právní interpretace? Spočívá v rekonstrukci významu určitého normativního textu, anebo jde spíše o jedinečný tvůrčí proces, který stejnou měrou ovlivňuje autor i čtenář? Usiluje pouze o vysvětlení nejasných míst, nebo jde o nezbytný předpoklad jakékoliv práce s textem? Proč normotvůrce svazuje interpretační procesy svými výkladovými pravidly? Lze vskutku hovořit o ustálenosti metod právní interpretace? Umírá normotvůrce vydáním textu, anebo je namístě zkoumání jeho vůle v rámci práce s textem? Mohou probíhat interpretační procesy dle přesných algoritmů, anebo jde o neudržitelnou osvícenskou víru? Je význam textu dán konsenzem, přesvědčením rozhodného auditoria, anebo je nezávislý na kolektivním mínění? Jak předsudky ovlivňují náš výklad a chápání slov?Přehled i analýzu různých soudobých odpovědí na tyto i další základní otázky právní vědy nabízí tato kniha, čímž umožňuje poodhalit skutečnou řeč právních textů, která zůstává laikům obvykle zastřena.
 
„Kniha se věnuje tématu právní interpretace, tedy tématu v české literatuře v posledních dvou dekádách opakovaně rozebíranému. Autorka však pojednává o tomto tématu způsobem unikátním a novátorským, s širším záběrem, takže její práce se vymyká jiným nedávným knihám na toto téma… Jako celek je práce velmi zdařilá, některé části považuji přímo za vynikající – nejvíc se mi líbí část druhá, na šedesáti stránkách rozebírající pojem právní interpretace (to může být dáno ale i mým osobním vkusem a zájmem). Rozsahem a záběrem nemají tyto pasáže v české literatuře obdobu…“
Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.,soudce Nejvyššího správního soudu a člen katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 
„Práce poskytuje inspirativní zdroj myšlenek a bohatou šíři podnětů k zamyšlení, jež osloví širší okruh odborné právnické veřejnosti.“
Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., vedoucí katedry právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity