Smluvní vztahy výstavbových projektů - 2. vydání

Smluvní vztahy výstavbových projektů - 2. vydání

Autor: Lukáš Klee


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 12. 9. 2017Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů.
Monografie čtenáři umožňuje pochopit nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti každého výstavbového projektu.
Kapitoly jsou zaměřeny na samotný výstavbový projekt, unifikaci závazkových vztahů i zahraniční podnikání. Pozornost je dále věnována nebezpečím a rizikům, metodám dodávky, ceně i změnám díla a v neposlední řadě řízení času. Poslední kapitoly se pak věnují claimům, claimovému managamentu a s tím souvisejícím řešení sporů. Není opomenuta ani silná provázanost se smluvními podmínkami FIDIC.
Knihu využijí odborníci i neodborníci v právnické, technické i ekonomické oblasti. Zároveň může být použita i jako učební pomůcka pro studenty.