Soukromé právo (Online)

Soukromé právo (Online)

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Časopis SOUKROMÉ PRÁVO je nástupcem časopisu Rekodifikace & praxe, který nakladatelství Wolters Kluwer vydává pravidelně od ledna 2013.
Jak již vyplývá z názvu, jde o soukromoprávní periodikum, ve kterém jsou publikovány příspěvky jak akademického (teoretického) zaměření, tak příspěvky orientované na konkrétní problémy právní praxe. Jeho obsah tvoří rovněž komentovaná judikatura či praktické vzory.Snažíme se poskytnout jasné informace ve formě srozumitelné nejen právníkům, ale i poučeným laikům a všem zájemcům o nové civilní právo.
Ročně vychází 12 čísel, z toho je letní dvojčíslo (číslo 7–8) monotematicky zaměřeno.
Všechny příspěvky publikované v časopise jsou automaticky zařazeny do ASPI, automatizovaného systému právních informací.
Časopis si lze objednat v tištěné verzi, v elektronické verzi (pdf zasílané emailem), nebo jako výhodný balíček zahrnující tištěnou i elektronickou verzi časopisu.
REDAKCE
Šéfredaktorka:Mgr. Lucie HoráčkováLucie.Horackova@wolterskluwer.com
Redaktor:Karolína Šnajdrová
REDAKČNÍ RADAprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.prof. JUDr. Karel Marek, CSc.doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., Ph.D.Mgr. Lenka VrzalováJUDr. Zdeněk ČápJUDr. Petr Lavický, Ph.D.Mgr. Michal Králík, Ph.D.JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Informace pro nové předplatitele:Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.Konečná cena bude fakturovaná zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátně k počtu realizovaných čísel do konce příslušného kalendářního roku.