Teoretické a praktické aspekty investičního životního pojištění (E-kniha)

Teoretické a praktické aspekty investičního životního pojištění (E-kniha)

Autor: David Merenda


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 27. 8. 2019Investiční životní pojištění (IŽP) zůstává i po dlouhodobé medializaci problémů spojených s jeho distribucí nejprodávanějším typem životního pojištění. Z ekonomického hlediska je IŽP finančním produktem, který slouží k zajištění finančních potřeb spojených se zásadními okamžiky v životě člověka – zejména s jeho smrtí, kdy finančně zajišťuje vybrané pozůstalé (obmyšlené), anebo s dožitím se určitého věku, kdy zpravidla doplňuje úbytek pravidelných finančních příjmů. Primárním účelem IŽP je převzetí pojistného rizika a poskytnutí pojistné ochrany ve formě finanční kompenzace následků pojistné události.
Kniha Teoretické a praktické aspekty investičního životního pojištění čtenáře provede i širšími souvislostmi týkajícími se investičního životního pojištění, distribucí pojistné smlouvy, obecnými informacemi o životním pojištění a pojištění obecně.