Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Autor: Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov, Marie Moravcová


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 18. 5. 2017Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným komentářem, ve kterém autoři upozorňují na specifika daného vzoru a uplatňují své praktické zkušenosti s jeho aplikací.                                                        
„Jednotlivé vzory jsou řazeny sice logicky – z pohledu obvyklé chronologie jednotlivých úkonů, ke kterým se vážou, a předpokládaného vývoje rozhodčího řízení, na druhou stranu však mohou být i cennou inspirací pro ‚vybočení‘ ze zajetých kolejí a zvolení alternativní volby, neboť zahrnují celou škálu možností, které v rozhodčím řízení mohou nastat a/nebo které autoři sami úspěšně využili ve své praxi. Právě toto seřazení je pak důležitou aplikační pomůckou, kdy čtenář jednak získá přehled o průběhu rozhodčího řízení, jednak si uvědomí význam konkrétního vzoru.“
z předmluvy Mgr. Radka Pokorného, místopředsedy Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR