Základní práva - svazek druhý Svoboda

Základní práva - svazek druhý Svoboda

Autor: Pavel Molek


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 17. 12. 2019Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky?
Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v nichž mají být chráněna jeho lidská práva: zejména k úrovni vnitrostátní, unijní, regionální a univerzální. Všechny uvedené úrovně na něj působí souběžně a právě z tohoto pohledu jsou jednotlivá lidská práva rozebírána. Při výkladu autor hojně používá též soudní rozhodnutí vyprávěná i jako příběhy, tak aby lidská práva nebyla jen popisována, ale i doslova prožívána.
Kniha Základní práva – svazek druhý nazvaný Svoboda navazuje přímo naprvní svazek s názvem Důstojnost a začíná proto neobvykle pátou kapitolou. V ediční řadě Lidská práva je již čtvrtým dílem. Ve druhém svazku s podtitulem Svoboda jsou rozebrána jednotlivá práva, jako je– zákaz otroctví, nevolnictví a nucených prací (kapitola 5),– právo na osobní svobodu a bezpečnost (kapitola 6),– právo na svobodu pohybu a pobytu (kapitola 7),– právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání (kapitola 8),– ochrana vlastnického práva (kapitola 9).