Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář

Autor: Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 26. 9. 2017Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník správních poplatků, který určuje, které úkony správních orgánů podléhají zpoplatnění a v jaké míře. Komentář dále obsahuje i přehled navazujících ustanovení zvláštních právních předpisů. Oba autoři jsou zkušenými lektory v oblasti správního práva.
Právní stav komentáře je k 1. 8. 2017.