25. 4. 2012
ID: 82510

10 otázek pro… Jana Holáska

Zdroj: Mgr. Jan Holásek, LL.M.

eFocus

Mgr. Jan Holásek, LL.M. je zakládající partner přední česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s pobočkami v Praze, Ostravě, Brně a Bratislavě, která v současné době zahrnuje více než 140 právníků, několik desítek studentů právnických fakult a více než 300 spolupracovníků. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dále absolvoval pregraduální studium ve Velké Británii a postgraduální studium v USA. Ve své praxi se věnuje problematice nemovitostí a stavebnictví, obchodně závazkovým vztahům, komplexnímu právnímu poradenství při investičních projektech, mezinárodním obchodním transakcím a mezinárodní arbitráži a mezinárodním aktivitám advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Deset slov o sobě?
Kdysi hlavně sportovec, cestovatel a občas student, nyní hlavně advokát a občas cestovatel a sportovec … nicméně již překračuji limit deseti slov.

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Pro výkon advokacie určitě Finsko. V žádné jiné zemi jsem neviděl tak vstřícné a pohodové prostředí pro výkon advokacie jako tam – dlouhodobé vztahy s klienty, jasně definovaný trh právních služeb včetně uspokojivých a dlouhodobě konzistentních sazeb odměny za právní služby, velmi korektní vztahy mezi advokáty navzájem. 

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Nejspíš developerem, považuji za velmi naplňující, pokud je možno vidět hmotný výsledek vaší práce, můžete se ho dotknout a ještě Vás k tomu na mnoho let přežije – samozřejmě pouze pokud je postavena kvalitní a architektonicky hodnotná stavba. Možná i architektem, pokud bych se býval na gymnáziu věnoval více než sportu kreslení a uměleckým oborům, i když si netroufnu tvrdit, že bych měl dostatek talentu k přijetí na architekturu – architektura je každopádně krásná disciplína.

Nevýhody vašeho povolání?
Odpovědnost – občas se s ní hodně špatně spí. Dále naprostá nezbytnost být klientům a obchodním partnerům neustále k dispozici – pro klienty vždy děláme maximum a děláme to rádi, ale někdy má člověk chuť opravdu vypnout telefon, úplně vysadit a na pár dní „nebýt“. Nicméně to nelze.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Samozřejmě jako v každém povolání někdy přijde den, kdy přichází jedna negativní zpráva za druhou, a říkáte si, že to snad ani není možné. Vždy se ale zvednete a vidíte, že se věci dají vyřešit. Osobně mne nejvíc mrzí, pokud mne zklame spolupracovník v advokátní kanceláři.    

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Zážitků je mnoho, jedním z největších byl například prodej IPB v rámci nucené správy ČSOB – po čtyři dny se nonstop projednávala transakce bez toho, aby se alespoň pár hodin spalo nebo odpočívalo. Byla to hodně adrenalinová záležitost. Rád také vzpomínám na projekt výstavby Terminálu Sever II Letiště Praha Ruzyně – největší stavební projekt posledních desetiletí v České republice, na kterém náš tým úspěšně pracoval několik let od zahájení výstavby až do dokončení a otevření nového terminálu a doprovodných objektů.

Největší dosavadní úspěch?
V pracovní rovině určitě vybudování, společně s kolegy, přední československé advokátní kanceláře, v soukromé vybudování krásného vztahu se synem přes rozpad manželství.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Určitě Jiří Balaštík, můj školitel v advokátní kanceláři, kde jsem pracoval před založením Havel, Holásek & Partners. Naše profesní dráhy se po založení naší advokátní kanceláře sice rozdělily, ale na léta strávená spoluprací s ním velmi rád vzpomínám. 

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod?
Tradici právnické profese v rodině nemáme a byla to spíše shoda okolností. Ve třetím ročníku gymnázia přišel rok 1989 a obrovský zájem o politiku a humanitní obory. Nabízelo se studovat práva, politologii nebo mezinárodní politiku, nakonec zvítězila práva. Budoucím kolegům bych určitě doporučil co nejvíce zahraničních zkušeností, ať už se budou věnovat jakékoliv právní profesi, a rovněž bych vyzdvihl to, že při právní praxi je dobře vedle čistě „právní“ spravedlnosti, která někdy může být i ne zcela spravedlivá, dbát i spravedlnosti obecné, chcete-li morální.

Jak si vyčistit hlavu?
Příroda a sportovní aktivity, nejlépe asi na mořských vlnách pod napnutou plachtou.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz