Poslat článek emailem

*) povinné položky
27. 5. 2019
ID: 109377

10 otázek pro ... Jana Kuklíka

Zdroj: epravo.cz

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. je děkanem pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy a významným právním historikem.

1. Největší pracovní úspěch?
Nabízelo by se uvést, že to bylo zvolení a jmenování děkanem PF UK, nicméně více si vážím toho, že jsem se stal na univerzitě Karlově profesorem právních dějin v 37 letech.

2. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?

Vzhledem k tomu, že se zabývám právním dějinami, které zkoumají již často uzavřené dějinné procesy, tak těch překvapení není tolik jako v platném právu, kde překvapení často vytváří zákonodárce, ale přesto se něco takového čas od času najde. Překvapuje mě např., jak vášnivé diskuze stále vyvolávají dekrety prezidenta republiky.

3. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Určitě to byl můj otec, který mi jako profesor historie na FF UK přiblížil výhody i nevýhody historického řemesla. Nechtěl jsem úplně kopírovat jeho profesní cestu, tak jsem zvolil studium práva, ale i díky profesoru Jaromíru Kinclovi, s kterým jsem se setkal v jedné televizní soutěži, jsem zvolil orientaci na právní dějiny. V tomto směřování mě velmi pomohl roční studijní pobyt v Oxfordu, díky němuž jsem se začal zaměřovat i na anglické právo. 

4. Knížka, kterou jste četl naposled?

V. Kutscher Mokrá ryba - kdo viděl seriál Babylon Berlín, dokáže ocenit i srovnání filmového zpracování a literární předlohy.

5. Ideální dovolená?
Turecko, Kemer - krásné místo na turecké riviéře, kams rodinou jezdíme již 15let.

6. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Právní dějiny, římské právo, občanské právo jsem měl rád, naopak výuka státního (ústavního práva) a také předměty marxismu leninismu byly na PF UK koncem 80 let skutečně otřesné...

7. Čím Vás dokáží studenti překvapit?
Kreativitou, humorem, mám například studenty, kteří mi píší maily nebo posílají seminární práce s odkazy na konkrétní historické události. Např. když se jeden ze studentů nestihl zapsat na můj předmět Vývoj čs. práva po roce 1948, napsal, že je to pro něj větší tragédie než Vstup vojsk varšavské smlouvy do Československa v roce 1968... Tak jsem ho zapsal nad limit...

8. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?

Že si dobře vybrali, absolvent právnické fakulty má široké možnosti uplatnění, což jsme snad ještě zvýraznili v naší nové akreditaci.

9. Kde se vidíte za 10 let?
V nějaké dobré knihovně, jak dokončuji nějakou dobrou knihu, kterou snad ještě napíši, pokud tu administrativu spojenou s funkcí v akademické samosprávě ve zdraví přežiji...

10. Čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem?
Asi bych si zvolil nějaký jiný humanitní obor, ale asi bych stejně skončil u zkoumání nebo výuky historie.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz