14. 3. 2012
ID: 81646

10 otázek pro… Lukáše Jansu

Zdroj: JUDr. Lukáš Jansa

eFocus

JUDr. Lukáš Jansa vystudoval právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, titul "JUDr." získal v oboru obchodního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2004 je advokátem a společníkem ostravské advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. Působil jako externí vyučující obchodního práva na právnické fakultě UP v Olomouci, kde inicioval vznik předmětu „Právo informačních technologií“. Patří mezi přední odborníky na právo informačních technologií v ČR, je autorem více než 70 odborných článků a spoluautorem odborné publikace „Softwarové právo“ vydané v roce 2011. Přednáší právo informačních technologií na odborných konferencích a seminářích. Je autorem a současně provozovatelem projektu www.chcemepomahat.cz, který umožňuje vyhledávání organizací pomáhající postiženým a takto jim pomáhá se zviditelnit a zprostředkovat finanční pomoc.

 
Deset slov o sobě?
Právník, který se snaží něčeho dosáhnout a užívat si života.

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Věřím, že jednou advokacii budu vykonávat stejně dobře přes internet z Jižního Tyrolska při pohledu na Dolomity.

Nevýhody vašeho povolání?
Někdy mám pocit, že je to nekončící boj, ale nakonec stejně ten boj stojí za to. Jinak si myslím, že není lepšího povolání. Advokát pokud chce, tak se nakonec může setkat s nepřeberným množstvím zajímavých lidí, kteří něco dokázali, může objevit a poznat spoustu lidských činností, a to vše jej stále motivuje dělat svou práci dobře a zůstat u ní.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Jako dlouhodobý zážitek rozhodně první rok firmy, kdy jsem byl nucen z nedostatků financí spát celý rok v kanceláři ve spacáku a pracoval po nocích. A z pozdější doby zřejmě přednáška pro Unii podnikových právníků na téma „Právní aspekty Cloud Computingu“. Tehdy mezi posluchači byly dvě bývalé spolužačky, které mě považovaly za toho, kdo se místo studia věnuje spíše společenskému životu, a které mi zdůrazňovaly, že Jan Amos Komenský by se styděl. No tak doufám, že se nestydí …

Největší dosavadní úspěch?
Za největší úspěch považuji, že za necelých 8 let jsme se společníky bez konexí a bez kapitálu vybudovali v Ostravě advokátní kancelář schopnou konkurovat v určitých oblastech práva velkým pražským kancelářím, což potvrzuje i skutečnost, že mezi naše klienty patří jedny z největších firem v ČR. Vedle toho jsme v loňském roce byli zvoleni v rámci soutěže Vodafone Firma roku „Odpovědnou firmou Moravskoslezského kraje“ a následně jsme obsadili v kategorii „Odpovědná firma roku ČR“ celkové 2. místo, a to mezi více než 3500 firmami ze všech oblastí podnikání. Za jeden z největších úspěchů pokládám, že se nám podařilo s kolegou Petrem Otevřelem podstatně rozvinout obor softwarového práva. Jinak v tomto směru platí, že pokud člověka něco baví, pak je pořád čeho dosahovat… a nás nejen právo stále baví.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Zřejmě pro mnohé budoucí občanský zákoník… snad ho časem nějak pochopíme a vezmeme za svůj. I když pojmy výprosa, pacht závodu (místo nájmu podniku), služebnost apod. jsou asi pojmy, které vzhledem k jejich nezažitému významu ve 21. století nemají co pohledávat. Doufám, že pachtovat závod nikdy nebudu.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Nedělám v tom u našich zaměstnanců rozdíly. Znám ženy, které umí mít v práci nadhled, a muže, kteří jsou pečliví. Jinak platí, že práce s lidmi je asi ta nejtěžší, která začíná jejich výběrem, pokračuje výchovou a bohužel mnohdy končí jejich odchodem. V advokacii to platí dvojnásob, navíc se špatným výhledem, že roboti právnickou profesi asi nikdy zvládat nebudou.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Tak nějak jsem postupně přicházel na to, čím bych být nechtěl, až jsem zjistil, že zbývají práva. A lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod, bych radil, aby byli precizní, poctiví a vážili si toho, co dělají… těm ostatním, kteří do nich vstoupí a nechtějí být takoví, bych radil se raději utopit.

Jak si vyčistit hlavu?
Po práci přítomností inteligentní a krásné ženy či dobrých přátel, pak dobrým filmem, pivem, vínem či sexem. Víkend kulturou, sportem a horami. A konečně dovolenou aktivním poznáváním krásných míst na zemi doplněným vším předchozím.

Nesplněný sen?
Zřejmě být na konci spokojen s tím, co jsem prožil a čeho jsem dosáhl. Zatím se mi tento sen každý den plní …


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz