11. 1. 2012
ID: 79921

10 Otázek pro… Michala Skřejpka

Zdroj: epravo.cz

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. je profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím Katedry právních dějin Právnické Fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se římským právem – zejména římským právem veřejným. V roce 1986 byl na studijním pobytu v Římě. Je autorem několika učebních pomůcek a vědeckých monografií, např. Římské právo (s prof. Jaromírem Kinclem a prof. Valentinem Urfusem 1995), Římské právo v datech (1997) a Bona fides (2000). Je členem správní rady časopisu AdNotanc, publikuje například v časopise Všehrd. Jeho odpovědi naši čtenáři zvolili jako nejlepší z rubriky v roce 2011.

 
Oblíbená právní zásada. Jak často ji používáte?
Omnis definitio in iure periculosa est (Každá definice v právu je nebezpečná), protože není zásady, aby z ní nebylo výjimky, a právě v tom spočívá kouzlo práva.

Umíte si představit přednášet a publikovat v jiné zemi? Které?
Samozřejmě v Itálii, zemi římskému právu přímo zaslíbené. Již jsem si oboje vyzkoušel a dělám v zásadě pravidelně.

Který z historických pramenů práva by měli mít dnešní zákonodárci za vzor? Proč?
Pokud by k tomu byla vůbec ochota, pak určitě Digesta zákoník císaře Iustiniana z roku 533 n. l., a to pro myšlenkové bohatství i elegantní formulace.

Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Přestože se říká, že nic nového již v zásadě v mém oboru nelze objevit, stále se nachází něco nového. Naposledy to bylo při studiu tzv. Archivium Sulpiciorum – soukromého archivu jedné bankéřské rodiny z 1. stol. n. l. Ukázalo se totiž, že veškeré druhy bankovních operací se prováděly již v antickém Římě, i když samozřejmě za použití jiných nástrojů než dnes.

Nejsilnější zážitek z přednáškového sálu?
Jednoznačně první přednáška v Collegiu maximu pro asi 600 studentů.

Deset slov o sobě?
Celý svůj profesní život přednáším římské právo a odborně se věnuji především římskému právu veřejnému – trestnímu a správnímu.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Možná historikem nebo archivářem – váhal jsem mezi studiem práv a filosofické fakulty.

Nevýhody vašeho povolání?
Pracovní soboty, neděle i dovolené – stále totiž není nějaký text hotov.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Jsou to dva učitelé: prof. Jaromír Kincl mě zasvětil do „tajů“ výuky; amsterdamský prof. Hans Ankum pak „otevřel dveře“ do evropské romanistické komunity.

Nesplněný sen?
Vytvořit korpus překladů římskoprávních památek. Nesplněný je spíše částečně a doufám, že jen dočasně – první díl (justiniánské Institutiones) již vyšel v minulém roce v nakladatelství Karolinum a připravuje se podstatný výběr z Digest.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz