22. 7. 2019
ID: 109692

10 otázek pro ... Vladimíra Plášila

Zdroj: JUDr. Vladimír Plášil

JUDr. Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR.

1. Co máte na své práci nejraději?
Největší radost při realizaci vymahatelnosti práva mám tehdy, když dlužník i věřitel ode mne odcházejí s pocitem, že v rámci korektního přístupu a za plného respektování jejich procesního postavení se jim  ode mne a od mých zaměstnanců dostalo maximálního lidského přístupu.

2. Největší pracovní úspěch?
Když jsem v rámci dražby nemovité věci odhalil, že do probíhající exekuce se přihlásili tzv. „věřitelé“  s falšovaným exekučním titulem. Byly to prozatím 2 případy a v obou jsem tak dlužníkům na hyperochách zachránil vždy několik milionů.

3. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Dovolím si tvrdit bez jakékoliv nadsázky, že dnes již opravdu nic.

4. Je nějaký zákon, který byste nejraději zrušil?
O takovém nevím, ale nejsem přítelem hypertrofie přijímaných novelizací konkrétních zákonů. Vždyť  například Občanský soudní řád byl novelizován od roku 1963 více než 300x , z toho nejvíce po roce 1990, a například Exekuční řád od roku 2001 zažil již 45 novelizací.

5. Knížka, kterou jste četl naposled?
Byla to kniha „Československo můj osud“  od Prokopa Drtiny, bývalého ministra spravedlnosti.

6. Ideální dovolená?
Nemusí to být nikde daleko. Důležité je pěkné počasí a osobní pohoda. Rád proto navštěvuji regiony, kde se mohu seznámit s jejich historií a památkami.

7. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Na gymnáziu to byl dějepis a na právnické fakultě právní dějiny. Domnívám se, že dokonalá znalost historie  je jedním z důležitých předpokladů pro kvalitní výkon právnické profese. Na gymnáziu jsem opravdu velmi neměl v lásce fyziku a matematiku, Naštěstí jsem studoval humanitní větev a z matematiky tudíž nemusel skládat maturitní zkoušku.

8. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Pokud uvažujete o právnické profesi, nepodceňujte při studiu  každodenní přípravu. Vstup do praxe po absolvování studia vám  připraví  dostatek každodenního napětí, stresu i konfliktů. Osobně doporučuji všem absolventům, aby počátek své odborné praxe začali realizovat ve státní službě, nejlépe v justici, státním zastupitelství či státní správě. Teprve poté by měli uvažovat o svém případném přechodu do svobodných právnických povoláni, jakými jsou advokacie, notariát nebo exekuční činnost.

9. Proč jste se rozhodl stát právníkem?
Narodil jsem se ve znamení Vah. Tím je to zřejmě z podstatné části dané.

10. Kdo Vás v životě - tom pracovním i soukromém - nejvíce motivuje?
Je to odkaz mého tatínka i maminky, kteří ačkoliv opravdu neměli snadný život, vždy mysleli na to, jak podle svých možností pomoci druhým a vyznávali zásadu „Co sám nemáš rád, to nečiň druhému“

 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz