24. 5. 2017
ID: 105940

Chybí moderní návod pro správu a řízení firem

Zdroj: Czech Institute of Directors

Problematika corporate governance se zabývá podnikatelskou podstatou fungování firmy, protože přispívá k řešení klíčových vztahů mezi majiteli, vedením společnosti, zaměstnanci a jinými zainteresovanými skupinami, a to i včetně zákazníků společnosti. Aby problematika corporate governance mohla být srozumitelně strukturována, a aby rovněž dobře souzněla s konkrétními podmínkami platného právního rámce, je postavena na právním základě. Je tedy podpořena jasnými zákony, předpisy či směrnicemi, ale zároveň se opírá o kodexy a doporučení. Jakou roli hrají tyto neobligatorní dokumenty, jak je chápat, do jaké míry je respektovat – to bývají častá témata diskusí.

Více k dostupné >>> zde.

Monika Zahálková, Czech Institute of Directors