26. 7. 2018
ID: 107964

INFO.CZ: Nový šéf správní justice 3: NSS by mohl při nečinnosti prezidenta ukončit svoji činnost, říká Pavel Mates

Zdroj: shutterstock.com

Pokračujeme v mapování pravidel pro jmenování nového šéfa Nejvyššího správního soudu (NSS). „Pro jmenování soudců NSS existuje zvláštní procedura, daná specifickou povahou správního soudnictví. Podle § 121 odst. 2 soudního řádu správního lze k výkonu funkce k Nejvyššímu správnímu soudu přidělit soudce po předchozím souhlasu tohoto soudce, pokud vykonával právní praxi, případně vědeckou či pedagogickou činnost v oboru ústavního, správního nebo finančního práva po dobu nejméně 10 let. Nezbytnou podmínkou k tomu současně je předchozí souhlas předsedy NSS. Tento souhlas je vykládán jako jistý korektiv vůči možnému vlivu vlády. Dalším korektivem je to, že ke kandidátovi se vyjadřuje soudcovská rada NSS,” popisuje základní pravidla bývalý ústavní soudce a odborník na správní právo docent Pavel Mates.


 
Celý text k dispozici >>> zde
 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz