3. 4. 2019
ID: 109119

Jak se změnila odpovědnost silničního dopravce od ledna 2019

Zdroj: RENOMIA, a.s.

Víte, jak se změnila od 1. 1. 2019 v oblast vnitrostátní silniční přepravy?

S účinností od 1. 1. 2019 v České republice platí Ustanovení § 9a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle kterého se na vnitrostátní silniční přepravy používá Úmluva CMR, která byla do letošního 1. ledna platná pouze pro mezinárodní silniční přepravy.

Touto změnou došlo k omezení rozsahu odpovědnosti dopravce za škodu způsobenou během vnitrostátní silniční přepravy, ke změně reklamačních lhůt i promlčecí doby, což má dopad nejen na dopravce a jejich pojištění odpovědnosti, ale zejména na majitele přepravovaných zásilek. Ti totiž nemusí od dopravce obdržet vždy odškodnění odpovídající hodnotě zboží (jak tomu je nyní dle Občanského zákoníku), ale posuzuje se i váha přepravované zásilky, čímž může být konečná náhrada škody ze strany dopravce mnohem nižší než její skutečná výše.

Nová právní úprava se vztahuje na přepravní smlouvy uzavřené od 1. 1. 2019.

Co to znamená v praxi?

Snížila se náhradová povinnost dopravce za škodu na zásilce
Renomia

RENOMIA doporučuje

Jak tedy v souvislosti s aplikací nového zákona předejít možným rizikům a negativním dopadům na dopravce i majitele přepravovaných zásilek?
 
Doporučení pro dopravce

V případě, že Vaši zákazníci budou požadovat, abyste odpovídali do výše hodnoty zásilky bez ohledu na její váhu (relevantní u lehkého zboží, jehož hodnota přesahuje 260 Kč/1 kg hrubé váhy):

  • Dohodněte se s odesílatelem v přepravní smlouvě na zvýšené odpovědnosti dopravce dle čl. 24 Úmluvy CMR (do výše fakturované hodnoty zásilky). Podmínkou je uvedení hodnoty zásilky do nákladního listu.
  • Sjednejte si připojištění čl. 24 Úmluvy CMR v rámci pojištění odpovědnosti dopravce. Konkrétní podmínky pojištění Vám rádi sdělíme.
  • Upravte si smluvní dokumentaci v souladu s novou právní úpravou, neboť jakékoli závazky nad rámec právních předpisů jsou z pojištění odpovědnosti dopravce vyloučeny.
Doporučení pro majitele přepravovaného zboží

Pokud chcete, abyste v případě škody na zásilce obdrželi její skutečnou hodnotu bez ohledu na její váhu (relevantní u lehkého zboží, jehož hodnota přesahuje 260 Kč/1 kg hrubé váhy):

  • Sjednejte si majetkové „Pojištění přepravy zásilek“. Výhodou tohoto pojištění je, že kryje zboží do jeho celkové hodnoty, a navíc je možné zásilku pojistit i proti rizikům, za které dopravce neodpovídá, a tudíž není povinen Vám škodu uhradit.
  • V případě, že si nechcete zásilku pojistit majetkovým „Pojištěním přepravy zásilek“, můžete se dohodnout s dopravcem v přepravní smlouvě na zvýšené odpovědnosti dopravce dle čl. 24 Úmluvy CMR. Je však nutné, abyste uvedli hodnotu zásilky do nákladního listu.


Holandská 8
639 00 Brno

Tel.:     +420 222 390 888
e-mail:  info@renomia.cz


_____________________
Aktualizováno 11.4.2019


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz