11. 8. 2017
ID: 106240

LL.M. program v českém jazyce na Právnické fakultě UK (kombinovaná forma výuky)

Zdroj: shutterstock.com

Dovolujeme si Vás informovat, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru akademického roku 2017/2018 otevření dvou českojazyčných specializací programu LL.M., a to v následujících specializacích:

  • a) Zdravotnické právo;
  • b) Sportovní právo.

Výuka bude probíhat v kombinované formě po dobu 3 semestrů.

Vedle domácí přípravy a zpracování zadaných úkolů proběhnou v každém z prvních dvou semestrů cca. 3-4 dvoudenní výukové bloky (dle předem zveřejněného výukového harmonogramu v režimu pátek a sobota). Třetí semestr je vyhrazen pro absolvování přípravného semináře pro zpracování závěrečné LL.M. práce, její odevzdání a obhajobu (v tomto semestru se nekoná prezenční výuka).

Účastníkům programu LL.M., kteří splní všechny předepsané náležitosti (tj. v součtu získají alespoň 90 kreditů za kurzy a obhajobu práce), bude Univerzitou Karlovou udělen mezinárodně uznávaný titul LL.M. podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Poplatek za program LL.M. je stanoven na 40.000,- Kč + DPH za semestr.

Více informací lze nalézt na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod tímto odkazem: www.prf.cuni.cz/llmcz, popř. na telefonu 775 854 820 či emailu llmcz@prf.cuni.cz.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz