26. 7. 2016
ID: 101998

Právní systém se digitalizuje. Přináší tak příležitosti pro efektivnější práci, ale také výzvu ohledně bezpečnosti dat.

Zdroj: Wolters Kluwer ČR

Aktuální informace a data jsou klíčovým strategickým prvkem nejen právních kanceláří. Optimalizace správy elektronických dokumentů spojená s „chytrým“ řízením chodu firmy představuje zajímavou konkurenční výhodu. Zároveň umožňuje zvýšit úroveň zabezpečení a ochrany dat.

1. Používejte nástroje pro automatizaci správy

Používejte komplexní integrované systémy správy dokumentů, které umožní řídit vytváření, šíření, ukládání a vyhledávání obsahu.

Výhody využívání nástrojů automatizace správy:

  • zabraňují ztrátě dokumentů a zajišťují bezpečný přístup k informacím díky možnosti vytváření bezpečnostních kódů pro přístup k datům oprávněnými osobami
  • časová optimalizace a zefektivnění systému práce
  • dokumenty jsou automaticky aktualizovány a veškeré změny dokumentů monitorovány 
  • systém vyhledávání, který umožňuje personalizaci vyhledávání
  • snížení nákladů v důsledku automatizace činností napříč různými odděleními.
  • sdílení informací, agend, úkolů a spisů pomůže k dosažení maximální efektivity práce

2. Analyzujte a plánujte si čas. Vyhodnocujte svou produktivitu a efektivitu

K dispozici máme různé inteligentní nástroje pro analýzu našich silných i slabých stránek, které jsou schopny vyvodit závěry a nasměrovat provoz naší kanceláře na cestu směřující k maximalizaci přínosů a výsledků.

Pouhým kliknutím můžeme vytvářet reporty pro účely analýzy vynaloženého času, činností a fakturace každého jednotlivého právníka v kanceláři a hodnocení produktivity a efektivity naší kanceláře.


3. Sjednoťte a zabezpečte přístup k Vašim datům z jakéhokoli zařízení

Sjednocením přístupu k Vašim datům z jakéhokoli zařízení odstraníte všechny možné překážky pro přístup k dokumentům uloženým ve spisech společnosti.

Potřebujeme nástroje, které zjednodušují procesy, zajišťují bezpečný přístup k datům a nabízí neomezený prostor pro uložení a uchování dokumentů.


4. Při vytváření dokumentů používejte šablony


Využívání šablon již vytvořených pro účely sepisování návrhů dokumentů nám umožní automatizovat procesy, pro které můžeme využívat šablony utříděné podle činností.

Používání šablon při sepisování návrhů dokumentů pomáhá šetřit čas a optimalizovat hospodaření s ním.


5. Zaměřte svou strategii na znalost Vašich klientů

V dnešní době máme k dispozici inteligentní řídicí systémy, které zužitkovávají naše informace a kombinují data pro vytvoření strategie vycházející ze znalostí, preferencí a potřeb našich klientů. Díky tomu dokážeme pružně reagovat na potřeby našich klientů a zvýšit svoji šanci na úspěch v podnikání.


6. Rozhodujte se na základě spolehlivých datových indikátorů

Kdo řekl, že s rozhodováním je vždy nezbytně spojen prvek nejistoty?

K dispozici máme různé inteligentní nástroje pro analýzu našich silných i slabých stránek, které jsou schopny vyvodit závěry a nasměrovat provoz naší kanceláře na cestu směřující k maximalizaci přínosů a výsledků.

7. Aktualizujte svá data automaticky a bezpečně

Schopnost automatické a bezpečné aktualizace dat je pro zajištění efektivity práce naprosto nezbytná.

Pokud dokážeme automaticky aktualizovat jednotlivé úkoly souběžně s tím, jak na nich pracujeme, zjednodušíme a urychlíme tím svůj způsob práce.


8. Maximalizujte efektivitu procesů používáním náležitého nástroje
 
Koordinace správy dokumentů, monitorování činností a vedení záznamů o využití času nám umožňuje vyhodnocovat produktivitu kanceláře jako celku, stejně jako individuální efektivitu každého z právníků.Wolters Kluwer ČR


Chytrou kancelář máte na dosah ruky


V prostředí, ve kterém je nutné stanovovat priority a optimalizovat využití času, je řídicí software naprosto nepostradatelný.

Vyzkoušejte systém Kleos speciálně vyvinutý právníky pro právníky. Nabízí výkonné nástroje pro správu kauz a plný rozsah administrativních a finančních funkcí pro růst vaší advokátní kanceláře. Zároveň nabízí nejvyšší úroveň zabezpečení dat.Wolters Kluwer ČR© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz