16. 5. 2012
ID: 83092

Pražská kancelář Clifford Chance jmenovala Tomáše Doležila do pozice "counsel"

Zdroj: Clifford Chance

eFocus

Pražská kancelář Clifford Chance k 1. květnu 2012 jmenovala seniorního právníka Tomáše Doležila do pozice "counsel". Tato pozice vznikla v rámci firmy s cílem ocenit vynikající výsledky seniorních právníků a jejich potenciál stát se v budoucnu partnery.

 

Tomáš Doležil

Tomáše Doležil

Tomáš je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a držitelem titulu LL.M. Eur v oboru evropského práva z Evropského institutu v německém Saarbrückenu. Rovněž získal titul PhD. na Vysoké škole ekonomické v Praze a v roce 2002 byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory. Ve společnosti Clifford Chance pracuje od roku 2006. V roce 2009 působil půl roku v rámci praxe private equity kanceláře Clifford Chance ve Frankfurtu nad Mohanem.

Tomáš se specializuje na problematiku fúzí a akvizic, private equity, korporátní/obchodní právo a oblast technologií, médií a telekomunikací (TMT). Má bohaté zkušenosti s transakcemi jak na mezinárodní, tak na domácí úrovni, přičemž mnohé z nich patřily v uplynulém desetiletí k těm nejvýznamnějším.

Tomáš je dále aktivním členem Poradní skupiny pro legislativu a daňovou problematiku asociace Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA), která podporuje firmy působící v oboru private equity a venture kapitálu v souvislosti se směrnicí EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD). Tomáš byl rovněž členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému zákonu o obchodních korporacích a je součástí týmu, který připravuje nový komentář k tomuto zákonu.

Tomáš pravidelně přispívá do odborných periodik se zaměřením na právo a obchod a působí jako předseda redakční rady časopisu Jurisprudence. Je autorem knihy týkající se koncernového práva a pravidelně přednáší na téma korporátního práva a fúzí a akvizic.

Jak uvedl Alex Cook, který se podílí na vedení korporátní praxe pražské kanceláře Clifford Chance: "Jde o obrovský úspěch, který si Tomáš skutečně zaslouží. Pozici "counsel" přikládáme velký význam a kritéria pro její získání jsou velmi přísná. Tomášovi proto k tomuto úspěchu srdečně blahopřeji."


Clifford Chance

Jungmannova Plaza
Jungmannova 24
110 00  Praha 1

Tel.: + 420 222 555 222
Fax: + 420 222 555 000

PFR 2011

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz