12. 7. 2016
ID: 101743

Recenze na knihu „Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)“

Zdroj: Wolters Kluwer ČR

Recenzovaná publikace se snaží zaplnit citelnou mezeru v české právnické literatuře věnované mezinárodní dopravě. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I představují první část připravované trilogie, na kterou budou navazovat kapitoly z práva železničního, námořního, silničního a multimodálního. Kniha představuje cennou příručku pro ty, kteří hledají ucelenější informaci v této oblasti.

Kapitola A. Říční právo uvádí odpovědnost v  říční přepravě podle vnitrostátního práva, podle evropského práva i podle mezinárodního práva, společnou říční havárii, rozhodování sporů z mezinárodní říční přepravy v soudním a rozhodčím řízení a otázky státní správy v plavbě. Kapitola B. Letecké právo popisuje odpovědnost v mezinárodní letecké přepravě, a to podle vnitrostátního práva,  podle evropského práva a podle mezinárodního práva, dále rozhodování sporů z mezinárodní letecké přepravy v soudním řízení, poté se zabývá ochranou civilního letectví, právním režimem vzdušného prostoru a státní leteckou správou, pod niž jsou zahrnuty i mezinárodní organizace pro oblast letectví. Autor se věnuje jak mezinárodním smlouvám, tak právu Evropské unie, případně i českým vnitrostátním předpisům. Kapitoly jsou opatřeny cennými poznámkami, příslušné partie provázejí vybrané judikáty českých soudů a Soudního dvora Evropské unie i řada internetových odkazů, ke každé kapitole je připojen stručný seznam literatury a závěry.

Poláček svou knihu adresuje všem zájemcům o dopravní problematiku, studentům i odborníkům z praxe. Českému čtenáři se tak dostává do rukou komplexní pojednání o regulaci mezinárodní říční a letecké přepravy s tím, že ostatní druhy dopravy budou následovat v dalších svazcích.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.,
Právnická fakulta UK                                                               
                                                                                                                                              

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)
Autor: Bohumil Poláček
Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, 2016

Publikaci lze objednat >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz