24. 4. 2017
ID: 105825

Stálost podnikových právníků aneb Právní život

Zdroj: Mgr. Jan Januš

Unie podnikových právníků má za sebou svůj tradiční velký den. Už pravidelně v dubnu se její členové nejprve scházejí na odborné konferenci a večer oslavují a předávají ceny Podnikovým právníkům roku. Letos navíc proběhl i volební sněm, na němž byla prezidentkou opětovně zvolena Marie Brejchová, která vede právní sekci v Pražské energetice. Ve volebním roce jednotlivých profesních komor tak Unie podnikových právníků ukázala příjemnou stálost.

Nedávno se bez větší pozornosti změnil šéf Unie státních zástupců. Zdeňka Matulu, který již dříve vystřídal nejvíce viditelnou Lenku Bradáčovou, nahradil Jan Lata. Ten pracuje na Nejvyšším státním zastupitelství, má celkem ostré názory a s ničím se moc nepáře. Na podzim pak budou volit soudci a i když to podle hlasů z justice zatím vypadá, že by měla ve své funkci pokračovat stávající prezidentka a soudkyně Nejvyššího správního soudu Daniela Zemanová, každopádně dojde ke změně v případě pozice prvního viceprezindeta. Tomáš Novosad z Městského soudu v Praze se už totiž z důvodu pravidel opakování o další mandát ucházet nemůže. Následovat budou advokáti, kteří svého předsedu každopádně změní, protože Martin Vychopeň už do další volby nepůjde. A příští rok zvolí své nové vedení také exekutoři a lze předpokládat, že stávající prezidentka Pavla Fučíková už komoru rovněž dále nepovede. U notářů je naopak, zdá se, klid.

Marie Brejchová vede Unii podnikových právníků již deset let. V dalším dvouletém období se opře o víceméně tradiční spolupracovníky. Členy výkonné výboru jsou totiž “vyzkoušení” Denisa Bellinger z HP, Jitka Hlaváčková ze Svazu průmyslu a dopravy a David Matějka ze Siemensu. Nově pak také Václav Filip z Českých Radiokomunikací a Dominika Kozáková z UPC.

Skončili naopak dva dosavadní a navenek dosti viditelní místopředsedové - Petr Liška z České spořitelny, který je rovněž docentem obchodního práva na pražské právnické fakultě a Nora Šejdová ze Svazu průmyslu a dopravy. Hospodářem unie zůstal teplický advokát Alois Dvořák, dobrá duše podnikových právníků a jejich dlouholetý profesní kolega, který je díky tomu členem unie na výjimku.

A abych těch jmen nebylo dnes málo, přidejme ještě alespoň některé z oceněných. Letos vyhráli především odborníci, kteří se profesně věnují zejména svým firemním specializacím a v obecném právním životě se tolik neprofilují. Coby podniková právní kancelář byl oceněn právní tým   společnosti  ČEZ, jako samostatná podniková právnička byla vybrána Eva Havlová z firmy ZZN Pelhřimov. Například ocenění za občanské právo putovalo k Petře Misterkové z AB Facility a coby perspektiva letošního roku byl označen Lukáš Buzek z České pošty.

Gratulujeme.

Mgr. Jan Januš


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz