1. 6. 2011
ID: 74265upozornění pro uživatele

10 otázek pro… Ivu Řezníčkovou

Mgr. Iva Řezníčková absolvovala v r. 2008 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Toho času se připravuje na vykonání rigorózní zkoušky na Masarykově univerzitě v Brně. Po absolvování studia krátce působila ve významné pražské advokátní kanceláři. Již druhým rokem působí na Úřadu vlády České republiky, a to na odboru kompatibility, oddělení analyticko-konzultačním. Zde se v rámci své činnosti zaměřuje na provedení náležité implementace sekundárních právních předpisů práva EU, přijatých na ochranu spotřebitele, do vnitrostátního práva. Kromě toho se věnuje i publikační činnosti.

 
Deset slov o sobě?
Cílevědomá, realistická, zaujatá pro právo a netrpělivá.

Kdybyste nebyla právničkou, čím byste byla?
Takovou otázku jsem si doposud nikdy nepoložila. Nikdy jsem nechtěla být princeznou, prezidentkou ani kosmonautkou :). Kdybych Vám dala nahlédnout do svého deníčku, zjistili byste, že jsem chtěla být právničkou již v osmi letech. Asi to zní trošku úsměvně.

Nevýhody vašeho povolání?
Limitace v tom smyslu slova, že jako absolvent české právnické fakulty jsem studovala český právní řád. Možnost vykonávat jakoukoliv právnickou profesi v různých zemích světa je pak velmi obtížná. I když existuje pár čestných výjimek. V tomto směru jsou právníci ve značné nevýhodě např. proti absolventům ekonomických směrů.

Nejemotivnější kauza?
Na rozdíl od advokátů a koncipientů se nesetkávám s občany, kteří by se na mě obraceli se svými právními, ale často i lidskými problémy. Za vcelku emotivní považuji diskuse nad novým návrhem občanského zákoníku, který právě směřuje do Poslanecké sněmovny (které neprobíhají jen v odborných kruzích).

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Má praxe je zatím docela krátká, ale počkejte… debaty a odborné články nad projednávanou novelou zákona o rozhodčím řízení.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Doufám, že to nebude znít příliš kacířsky, ale nikdo. Jsem takový „samorost“.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
A znáte nějaký přehledný?

Proč jste se rozhodla stát se právničkou? A co byste poradila lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod?
Své iracionální důvody jsem uvedla již výše. Později mě zlákala představa, že budu dobře znát svá práva (ale i povinnosti). Že mě, takříkajíc, nikdo neošidí. A co bych poradila těm, kteří chtějí vplout do právních vod? Studium jazyků a odborné terminologie! A to nejdůležitější, aby neztratili zdravý rozum.

Jak si vyčistit hlavu?
Procházkou v lese. A když nemám tolik volného času, stačí plavaní v kombinaci se saunou.

Nesplněný sen?
Ráda bych v obytném autě procestovala západní Austrálii.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz