29. 7. 2019
ID: 109726upozornění pro uživatele

10 otázek pro ... Markétu Deimelovou

Markéta Deimelová, partnerka Taylor Wessing Česká republika a evropská usazená advokátka v Rakousku, působí jako rozhodce či zástupce stran v rozhodčích sporech národních i mezinárodních.

1. Co máte na své práci nejraději?
Nejvíce mám ráda rozmanitost, pestrost, každý případ je zcela jedinečný. Zajímavé jsou pro mě právní případy s mezinárodním prvkem, kde se prolíná více právních jurisdikcí, či přeshraniční projekty.

2. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Vždy mě bavily cizí jazyky. Po absolvování Právnické fakulty v Praze samozřejmě i toto hrálo ve výběru povolání roli, totiž možnost uplatnit i tyto znalosti v praxi (o advokacii jsem měla jasno). Jako advokátní koncipientka jsem začala pracovat v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze, což mělo určitě vliv na další pokračování v mé profesi.  Po absolvování advokátní zkoušky jsem získala cenné zkušenosti v další mezinárodní advokátní kanceláři, a to Taylor Wessing, přímo v její CEE centrále ve Vídni. Zejména rozšíření odborných a praktických zkušeností o rakouské právo bylo pro mě zásadní. To, že vykonávám advokacii ve dvou zemích, jak v České republice, tak v Rakousku, hodně rozšířilo moje obzory a právní vnímání práva jako celku. Velmi mě ovlivnila také spolupráce s kolegy z různých zahraničních jurisdikcí.

3. Ideální dovolená?
Ideální dovolená je dovolená s mojí rodinou kdekoliv, pokud možno ale nerušená, bez signálu. I když na druhou stranu jsem se již několikrát přesvědčila o tom, že bez signálu dlouho nevydržím. Na horách, kam jezdíme pravidelně, sice signál není, nicméně stačí se posunout pěšky na okolní horský hřeben a signál chytit. Vlastně je to i sportovní výkon a sousedé si tak často myslí, že jsem velmi aktivní a nadšená turistka. Opak je pravdou, ale v tuto chvíli mě nechtěně hon za signálem sportovně utužuje.

4. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč?
Měla jsem ráda předměty jako občanské právo, obchodní právo nebo trestní právo. Zejména přednášky z trestního práva byly velmi zajímavé, bylo to jako poslouchat kriminální příběhy, s tím rozdílem, že se jednalo o skutečné příběhy z praxe. Ale zajímavé byly pro mě také volitelné předměty jako např. psychologie, ta podle mě k našemu oboru neodmyslitelně patří.

5. Čím Vás dokáží studenti překvapit?  
Někteří tím, jak jsou cílevědomí, jaký přehled již během studia mají, kolik světových jazyků ovládají.

6. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Aby se nebáli řešit náročné situace v životě pracovním i osobním, byli zdravě sebevědomí, aby byli pilní a na sobě již během studia tvrdě pracovali, neboť konkurence je velká. Důležité také je, aby byli zvídaví a práce je bavila.

7. Proč jste se rozhodla stát právníkem?
Inspirací byl můj dědeček, který byl advokát, velmi sečtělý a měl neuvěřitelný přehled o všem.  Patrně jsem jako dítě získala pocit, že to s jeho profesí souvisí, o čemž jsem se několikrát v průběhu své právní praxe přesvědčila. Pouze „znalost práva“ bez dalších znalostí jako je např. pochopení toho, jak funguje mandantův podnik, včetně dalších odborných znalostí v našem oboru už dávno nestačí.

8. Kdo Vás v životě - tom pracovním i soukromém - nejvíce motivuje?
Moje rodina, která je mi velkou oporou a zároveň musí leccos „zkousnout“.

9. Kde se vidíte za 10 let?
Chtěla bych říct, že se vidím v přírodě, na procházce se psem, ale vím přesně, že to není pravda, za tu dobu bych chtěla být stále v advokacii. Práce, kterou dělám, mě stále těší.

10. Čím byste byla, kdybyste nebyla právníkem?
Na škole mě velice bavila biologie a chemie, vždy mě neuvěřitelně lákala věda a výzkum, takže vědkyní v oboru biologie, genetika.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz