Články

Snížení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným

O snížení základního jmění rozhoduje valná hromada společnosti. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat: (a) částku, o kterou se základní kapitál snižuje, (b) údaj, jak se mění výše vkladů společníků, a (c) údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti vyplacena společníkům nebo…

Výroční zpráva Ministerstva vnitra o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2000

Ve smyslu §18 zákonanč. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňilo Ministerstvo vnitra výroční zprávu za rok 2000 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona ...

Pravice ve sněmovně prosadila novelu vysokoškolského zákona

Studium v placeném programu celoživotního vzdělávání bude možné v budoucnu využít i pro získání vysokoškolského diplomu. Předpokládá to novela vysokoškolského zákona, kterou sněmovna schválila hlasy pravicových poslanců. Někteří levicoví zákonodárci se obávají, že dolní komora tak otevřela cestu k zavedení školného. Pro novelu, kterou nyní posoudí…

Zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti. Usnesení valné hromady společnosti při zvýšení základního kapitálu převzetím závazků k novým vkladům nebo převzetím závazků ke zvýšení vkladu do základního kapitálu musí určit:

(a) částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál,
(b) lhůtu, do níž musí být závazky ke zvýšení…

Cenné papíry

Cenné papíry jsou podle zákona o cenných papírech akcie, zatimní listy, podílové listy, dluhopisy (včetně vkladových listů a vkladových certifikátů), investiční kupóny, kupóny podle §12 zákona, směnky, šeky, cestovní šeky, náložné listy (včetně konosamentů), skladištní listy a jiné listiny prohlášené za cenné papíry zvláštním zákonem. Částka …

Cenné papíry

Cenné papíry jsou podle zákona o cenných papírech akcie, zatimní listy, podílové listy, dluhopisy (včetně vkladových listů a vkladových certifikátů), investiční kupóny, kupóny podle §12 zákona, směnky, šeky, cestovní šeky, náložné listy (včetně konosamentů), skladištní listy a jiné listiny prohlášené za cenné papíry zvláštním zákonem. Částka …

Sněmovna přerušila rozpravu o integraci ČR do EU i celou schůzi

Poslanecká sněmovna oproti původnímu očekávání neukončila debatu o integraci ČR do Evropské unie (EU) a o tom, proč se vláda premiéra Miloše Zemana rozhodla vzdát se několika žádostí o přechodné období po vstupu do EU. Poslanci z časových důvodů přerušili nejen tuto debatu, ale celou schůzi. Zatímco ve schůzi budou pokračovat v úterý odpoledne…

Lhůty pro provedení právních úkonů v souvislosti s novelou obchodního zákoníku

Rozsáhlá novela obchodního zákoníku přinesla mnoho podstatných změn. Vzhledem ke skutečnosti, že účinnost novely nastala necelé tři měsíce poté co vyšla novela ve Sbírce zákonů bylo nutné určitým způsobem korigovat dopady novely. Zákonodárce v závěrečných a přechodných ustanoveních novely obchodního zákoníku zakotvil lhůty, které dávají dostatečný…

Strany jednají o zákonech o Sociální pojišťovně a státní službě

Mezi politickými stranami ve sněmovně už začala oficiální i neoficiální jednání o vládních návrzích zákonů o Sociální pojišťovně a o státní službě. Postoje ODS, KDU- ČSL a Unie svobody k těmto návrhům, jejichž první čtení patří ke klíčovým bodům nynější schůze sněmovny, dnes konzultovali šéfové těchto stran Václav Klaus, Jan Kasal a Karel Kühnl.

První úspěšná evropská žaloba ve věci doménového jména s koncovkou .COM

Doménová jména jakožto nehmotný statek získávají stále větší hodnotu. Tato skutečnost a ne zcela vyjasněný právní režim doménových jmen, tak následně vedou k soudním sporům týkajících se jejich užívání. Většina těchto sporů se týká tzv. domain-grabbing. Jeho podstata spočívá ve spekulativní registraci doménového jména, které je shodné nebo…

Sněmovna zřídila volební výbor k ČT, volit začne asi na podzim

Sněmovna zřídila zvláštní volební výbor, jehož úkolem bude shromažďovat a třídit návrhy kandidátů na členství v budoucí Radě České televize (ČT). Poslanci, kteří chtějí ještě na této schůzi zvolit členy výboru i jeho předsedu, tak zahájili proces volby televizní rady. Šéf stálé volební komise sněmovny Jan Vidím potvrdil, že to bude úkol na řadu…

Rozvržení pracovní doby

Vzhledem k tomu, že pracovní doba musí být rozvržena tak, aby byla v souladu se zájmy zaměstnavatele, zákonodárce neurčil konkrétní rozvržení pracovní doby v zákoníku práce. V zákoníku práce nalezneme pouze určité zásady, které se rozvržení pracovní doby týkají, avšak konkrétní rozvržení je v podstatě svěřeno do pravomoci zaměstnavatele tak, aby…

Sněmovna má projednávat zákon o finanční kontrole veřejné správy

Již podruhé v tomto volebním období se bude Poslanecká sněmovna zabývat vládním návrhem zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Cílem předlohy, kterou mají na nadcházející schůzi sněmovny poslanci posoudit v prvním čtení, je sladit principy kontroly veřejných prostředků a kontroly využívání finančních prostředků poskytnutých České republice…

Zeman jednal v Belgii hlavně o přistoupení ČR k EU

Belgie bude předsedat Evropské unii v letošním druhém pololetí, tedy právě v době, kdy dojde zřejmě ke zlomu v jednání a bude se rozhodovat o složení první skupiny vstupujících nových členů. Premiér Miloš Zeman proto soustředil rokování s belgickými představiteli právě na tento aspekt. Jeho protějšek Guy Verhofstadt mu oznámil, že požádal…

Kandidáti se zříkají přechodných období, aby usnadnili jednání

Česká republika se rozhodla zříci se několika žádostí o přechodná období, aby usnadnila jednání o přistoupení k Evropské unii (EU). Obdobně si počínají také další země, které se jako ČR blíží do finále rozhovorů. Praha Evropské komisi oznámila, že v kapitole energetika netrvá na žádosti o odklad liberalizace trhu s elektřinou do roku 2005. V…

Pro volbu prezidenta budou důležité parlamentní volby, míní Klaus

Rozhodujícími kroky k tomu, kdo v lednu 2003 bude novým českým prezidentem, budou podle předsedy Poslanecké sněmovny a ODS Václava Klause kampaně do parlamentních voleb v roce 2002. Klaus to uvedl v rozhovoru otištěném v dnešním Právu. Vyjádřil se obdobně, jako tento týden předseda Senátu Petr Pithart, o jehož kandidatuře na prezidenta nabyly…

Vláda schválila Bílou knihu, dokument o budoucnosti školství v ČR

Vláda schválila Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, takzvanou Bílou knihu, která má zásadně změnit tvář školství a vzdělávací soustavy. Nová koncepce navrhuje řadu změn ve způsobu výuky a výchovy žáků a studentů, výrazně se dotýká pedagogických pracovníků a reaguje na nové podmínky, které školství přinesla reforma veřejné správy.

Výše nájemného při podnikání v bytě

Výši nájemného při podnikání v bytě upravuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., která však byla nálezem Ústavního soudu zrušena s účinností k 31.12.2001. Vyhláška tedy bude platit nejvýše do konce tohoto roku, a to v případě, že ji ministerstvo nenahradí předpisem, který by ji nahrazoval a přitom odpovídal ústavnímu pořádku naší…

Pilip s Bubeníkem se vrátil do Prahy

Letadlo s poslancem Ivanem Pilipem a bývalým studentským aktivistou Janem Bubeníkem, kteří byli v noci na včerejšek propuštěni po více než třech týdnech z kubánského vězení, přistálo ve 20:55 na pražském letišti v Ruzyni. Do Prahy se rovněž vrátili Pilipova manželka Lucie a Bubeníkův bratr Martin, kteří strávili na Kubě poslední dva týdny a…

Pojem osobní údaj v českém právním řádu

Ochranu osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb. Při jeho přípravě vycházel zákonodárce z Listiny základních práv a svobod, se stávající úpravy v zákoně č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, Směrnice č.95/46/EC Evropského parlamentu a Rady z roku 1995 o ochraně jednotlivců ve vztahu ke zpracování …