Poslat článek emailem

*) povinné položky
6. 2. 2019
ID: 108821upozornění pro uživatele

Dobrovolná oprava podáním dodatečného daňového přiznání má přednost před daňovou kontrolou

Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) musí dát finanční úřad možnost daňovému subjektu opravit si svoji chybu vydáním výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, pokud finanční úřad předpokládá, že by daňovému subjektu mohla být doměřena daň. Typicky se jedná o případ, kdy na základě zjištění v rámci daňové kontroly za určité období lze uvedené závěry vztáhnout i na další období.

NSS se ve svém rozsudku 7 Afs 229/2018 zabýval postupem správce daně, který na základě informací zjištěných v rámci daňové kontroly některých měsíců zahájil daňovou kontrolu i na další zdaňovací období, která nebyla kontrolována. Přičemž tyto následné daňové kontroly správce daně zaměřil velmi úzce na problematickou oblast z předchozí zjištěné daňové kontroly.

V rámci první daňové kontroly správce daně zpochybňoval kvalifikací vybraných dodávek zboží z pohledu daně z přidané hodnoty, konkrétně zda předmětné zboží podléhá běžnému režimu DPH nebo režimu přenesení daňové povinnosti. Daňový subjekt obchodoval s daným zbožím i v jiných zdaňovacích obdobích, kde si správce daně tuto informaci ověřil nejdříve prostřednictvím místního šetření a následně zahájil cílenou daňovou kontrolu, jejímž předmětem byly pouze sporné dodávky zboží v daných obdobích.

Konkrétně předmět daňové kontroly byl vymezen jako „Zahájení daňové kontroly […] na dani z přidané hodnoty […] za zdaňovací období duben 2013, květen 2013, červen 2013, červenec 2013, srpen 2013, prosinec 2013 a leden 2014, a to v rozsahu veškerých nákupů a prodejů tvrdokovového materiálu…“. Již z vymezení rozsahu daňové kontroly a místního šetření předcházejícího této kontrole je zřejmé, že předmětem místního šetření a druhé daňové kontroly byla stejná daň a stejné dodávky zboží, jako při první daňové kontrole.

Podle soudu je nutno ctít hiearchii postupů zakotvených v daňovém řádu, kde dobrovolná oprava chyby učiněná podáním dodatečného daňového přiznání má bezesporu přednost před provedením daňové kontroly. V této souvislosti je nutné připomenout, že daňová kontrola se sebou nese větší finanční a časovou náročnost a v případě doměrku při daňové kontrole je daňovému subjektu navíc uděleno 20% penále z doměřené částky. Pokud tedy správce daně disponuje informacemi, na základě kterých by mohla být doměřena daň, má povinnost vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání.

Pokud by ovšem byla rovnou zahájena daňová kontrola jako ve výše uvedeném případě, pak by byla tato daňová kontrola nezákonná. V důsledku to prakticky znamená jako by žádná daňová kontrola nikdy nebyla provedena, a proto nemůže mít výše uvedené vliv na nový běh lhůty pro stanovení daně.


Ing. Jana Novotná,
daňová konzultantka

e-mail:  novotojana@gmail.com  


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz