15. 6. 2018
ID: 107665upozornění pro uživatele

Komerční arbitráže v roce 2017: další silný rok

Mezinárodní obchodní komora (ICC) a Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (LCIA) nedávno zveřejnili statistiky ohledně nových sporů za rok 2017. Statistiky ukazují další silný rok pro obchodní arbitráže. Přestože obě instituce zaznamenaly drobný pokles počtu nových kauz oproti předchozímu roku, z dlouhodobého pohledu pokračuje stabilní růst.


 
 CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář
 
Předminulý rok 2016 byl pro ICC zcela mimořádný, když díky 135 novým žalobám v rámci jednoho kolektivního sporu narostl celkový počet nových kauz o 20 % na historické maximum. Nelze se tedy divit, že v roce 2017 došlo k jistému poklesu, a to na 810 nových případů. Rekordní byl loni nicméně počet zemí, ze kterých pocházely strany jednotlivých sporů, a to 142.

Hodnota nových případů u ICC za rok 2017 převýšila 30 miliard dolarů, přičemž 60 % sporů má hodnotu vyšší než 2 miliony dolarů. Co se týče kauz, které v roce 2017 již u ICC probíhaly (tzn. byly zahájeny dříve), tak jejich počet byl 1548 a průměrná hodnota činila 137 milionů dolarů. Toto číslo je výrazně vyšší než průměrná hodnota nových sporů v roce 2017, která činila 45 milionů dolarů. V roce 2017 tak u ICC bylo zahájeno méně případů vysoké hodnoty než v předchozím období.

 CHSH Kališ & Partners - 1
 (Statistiky ICC 2017 – zdroj www.flickr.com/photos/international-chamber-of-commerce)
 
Co se týče LCIA, tak i tato instituce, stejně jako ICC, zaznamenala drobný pokles případů, a to o 6 % oproti roku 2016, tedy z 303 na 285. Rekordní rok pro LCIA nastal v roce 2015, kdy se jednalo o 326 nových kauz. Hodnota nových případů v 53 % nepřevyšovala 5 milionů dolarů. Nicméně poměrně zajímavé je to, že hodnota 16 % nových případů převyšuje 100 milionů dolarů.

V případě LCIA dominuje v rámci nových kauz za rok 2017 především bankovní a finanční sektor (24 %) a energetika, resp. trh se zdroji (24 %). Výrazný růst zaznamenaly spory v sektoru služeb, tedy „professional services“, a to dvojnásobný z 5 % na 10 %.

Strany rozhodčího řízení

V uplynulém roce došlo k podstatnému zvýšení počtu případů a stran rozhodčího řízení ICC pocházející ze Subsaharské Afriky a také ze střední a západní Asie. Zde je třeba upozornit zejména na Írán, Kazachstán, Katar, Saudskou Arábii a Spojené arabské emiráty, které patří mezi země, které dominují počtem případů a počtem stran sporů. Zastoupení těchto zemí je natolik silné, že společně představují více než 15 % z celkového objemu případů ICC.

Odpovědí na zřízení nové brazilské pobočky ICC v São Paulu v minulém roce bylo zvýšení počtu případů v Latinské Americe o více než 8 % a Brazílie se umístila na sedmém místě v počtu nových případů na celém světě. U ICC také vzrostl počet arbitráží, kde jednou ze stran je stát či státní instituce, a to z 11 % na 15 % celkového objemu případů. V případě 4 nových kauz v roce 2017 se jedná o investiční arbitráže na základě dvoustranných dohod o ochraně investic.

 CHSH Kališ & Partners - 2
 (LCIA oblasti nových arbitráží - http://www.lcia.org/News/lcia-releases-2017-casework-report.aspx)
 
LCIA si i nadále udržuje svou silnou mezinárodní pozici, když více než 80 % ze stran arbitráže pochází ze zemí odlišných od Velké Británie a počet zahraničních stran i nadále přibývá. V roce 2017 došlo k trojnásobnému navýšení počtu stran ze střední a východní Evropy, a to z původních 1,6 % na 4,9 % a ke zvýšení počtu stran z asijských zemí o 6 %. Avšak 38 % stran rozhodčího řízení u LCIA stále pochází ze skupiny západních zemí, kdy Velká Británie posílila počet svých stran o necelá 3 %, a to na 19 % a ostatní západní země o více než 2 %, a to na 19 %. Nelze však opomenout velké procentní zastoupení stran sporů ze Spojených států amerických, které tvoří 10 % případů. Na druhou stranu však u LCIA došlo k poklesu zastoupení asijských států, a to o 6 %.

Jmenování rozhodců

V rámci arbitráží ICC bylo v roce 2017 z celkového počtu 1488 jmenovaných rozhodců 249 žen. Prezident ICC, pan Alexis Mourre, nicméně prohlásil, že dále posílí snahu ICC o zvýšení genderové a národnostní různorodosti rozhodců. Zůstává otázkou, nakolik bude tato snaha úspěšná, když většina rozhodců byla i v roce 2017 z tradičních zemí, jakými jsou Velká Británie (nárůst na 219 z 200), Francie (nárůst na 141 z 98), Švýcarsko (pokles na 116 z 145), USA (pokles na 100 ze 168) a Německo (nárůst na 99 ze 72).

 CHSH Kališ & Partners - 3
 (Statistiky ICC 2017 – zdroj www.flickr.com/photos/international-chamber-of-commerce)
 
LCIA je genderově vyváženější než ICC, neboť procentuální zastoupení žen v rámci jmenovaných rozhodců činilo u LCIA 24 % na rozdíl od 16% zastoupení žen u ICC. V rámci LCIA tak došlo k nárůstu počtu žen o 3 % oproti roku 2016. Nicméně stejně jako u ICC se tento trend projevil spíše u rozhodců, kteří byli jmenováni samotnou institucí, tedy LCIA, a to ve 34 % případů. Také rozhodce mimo Velkou Británii vybírá instituce LCIA mnohem častěji než strany sporu. Také v tomto ohledu jsou tedy strany sporu konzervativnější. Případnou větší změnu ohledně národností a genderu rozhodců je tedy nutné očekávat spíše od stran a rozhodců, než od samotných institucí ICC a LCIA.
 

Lukáš Hoder

Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.
advokát

Mgr. Lenka Hrdličková, LL.B.

Mgr. Lenka Hrdličková, LL.B.
advokátní koncipientka


CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Týn 639/1
110 00  Praha 1 – Staré Město

Tel.:    +420 221 111 711
Fax:    +420 221 111 725
e-mail:    office@chsh.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz