5. 3. 2007
ID: 46550upozornění pro uživatele

Pracovní poměr jmenováním

U jakých zaměstnanců lze dle nového zákoníku práce založit pracovní poměr jmenováním?

Zákoník práce účinný od počátku tohoto roku (tedy zákon č. 262/2006 Sb.) přinesl v otázce vzniku pracovního poměru jmenováním zásadní změnu oproti minulým letům.

Jak vyplývá z ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce, jmenováním se nově zakládá pracovní poměr pouze u vedoucích zaměstnanců „ve státní sféře“. V praxi se jedná např. o vedoucí organizačních složek státu, ředitele státních podniků, vedoucí příspěvkových organizací či  o ředitele školské právnické osoby. U zaměstnavatelů působících v podnikatelském sektoru proto již od 1.1.2007 nelze pracovní poměr jmenováním založit.

Pracovní poměry, které byly založeny jmenováním dle předchozího zákoníku práce z roku 1965, se u zaměstnavatelů v podnikatelském sektoru považují od 1.1.2007 za pracovní poměry založené pracovní smlouvou. Tato skutečnost je velmi důležitá kupř. ve vztahu k jejich skončení – zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl v minulosti jmenováním, již nelze odvolat. Namísto toho musí zaměstnavatel volit mezi „klasickými“ způsoby skončení pracovní poměru uvedenými v ustanovení § 48 zákoníku práce.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz