15. 5. 2018
ID: 107565upozornění pro uživatele

Rodič nesmí sám rozhodovat o dítěti!

Chcete se přestěhovat? Jako dospělý člověk zajisté můžete a nikdo na světě vám v tom nemůže zabraňovat. Máte-li však nezletilé dítě, sami za něj rozhodnout nemůžete!

V newsletteru pravidelně rozesílaném epravo.cz a na těchto webových stránkách se dne 10. května 2018 objevil článek nazvaný Stěhování jednoho z rodičů do zahraničí s nezletilým dítětem, který napsala Mgr. Adéla Hubinková, advokátní koncipientka JUDr. Davida Pytely.[1] V článku popisuje, co má udělat rodič, který se chce s dítětem přestěhovat do zahraničí, resp. jak velkou pozornost musí věnovat formálním náležitostem souhlasu druhého rodiče, bez jeho svolení nesmí dítě přesídlit do ciziny. V závěru článku autorka dodává, že zcela jinak se může rodič chovat, pokud se s dítětem stěhuje v rámci České republiky, protože k přestěhování z Prahy do Ostravy žádný souhlas nepotřebuje. Tento závěr paní kolegyně je ovšem nejen nesprávný, ale současně i hrubě netaktický, nemorální a v dnešní době neospravedlnitelný. Právo totiž hovoří naprosto jinak.

Od 1. ledna 2014 existuje nedělitelná rodičovská odpovědnost upravená § 858 obč. zák., jejíž součástí je i rozhodování o bydlišti dítěte. Podobněji je rozpracována ust. § 865 a násl., z nichž jasně plyne, že rodičovskou odpovědnost vykonávají oba rodiče ve vzájemné shodě, což lze veřejnosti přeložit do srozumitelné řeči takto: Od narození dítěte se o všem, co se ho týká, musejí rodiče spolu dohodnout! Pokud se nedohodnou, teoreticky (i právně) lze žádat soud, aby souhlas druhého rodiče nahradil, ale praktické, rychlé ani přívětivé takové jednání není. Rodič, který chce změnu, o ní musí druhého rodiče přesvědčit. V opačném případě se změna neuskuteční.

Není nic horšího, než když sami advokáti poskytují svým klientům špatné rady, a ještě je vykřikují do médií. Rodiče se prostě dnes vzájemně drží v šachu. Buď se dohodnou, nebo je to jednomu z nich jedno, ustoupí či na svou roli rezignuje. Žádná třetí možnost neexistuje. Rodič, který o škole, o kroužcích, o lékařské péči nebo o přestěhování rozhodne bez druhého, ten jedná protiprávně a může být za své jednání seknut soudem. Soudy už umí vydat předběžné opatření, které rodiči přikáže vrátit dítě do místa, kde předtím bydlelo, rodinní advokáti se naučili takové návrhy napsat.

Nemusí se to někomu líbit, ale takto hovoří platné právo. Řečeno s Járou Cimrmanem, nemusí nám to vyhovovat, ale nic jiného se nedá dělat. Pevně věřím, že si dnešní realitu uvědomí nejen rodiče, ale i všichni advokáti.


Daniela Kovářová

JUDr. Daniela Kovářová
,
advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů

__________________________________
[1] Stěhování jednoho z rodičů do zahraničí s nezletilým dítětem, Mgr. Adéla Hubinková, dostupné na www, k dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz