14. 8. 2019
ID: 109788upozornění pro uživatele

Zaměnitelnost názvu spolku s obchodní firmou sro čili c'est la vie…

Zdrávas vespolek, pacholci, obrátili se členové nově ukutého spolku s názvem SELAVIS, z.s. na Krajský soud v Ostravě (expozitura Olomouc) s návrhem na jeho prvozápis do spolkového rejstříku očekávaje (zřejmě naivně) bez znalosti justičního terénu, že o návrhu bude rozhodnuto tak, jak navrhují (tj. kladně). To se ovšem lidé z Hané šeredně zmýlili (a to prý zmýlená neplatí sic!). Soud prvního stupně jim totiž po lustraci veřejného rejstříku vystavil hned zkraje jejich společného podniku stopku. Pravil, že pojmenování „SELAVIS“ je želbohu zabráno již (čti už) korporací s označením „SELAVI s.r.o.“ Inu, i to se občas stává, že ve frontě na spravedlnost, s vámi někdo mává…

 

 

Za osobní rozvoj, zdraví a krásu, což je hlavním posláním (nascitura)spolku SELAVIS, z.s., je však třeba se brát (a za pravdu právě tak, sdružení s mottem, že lež není lhaní, je to jenom jiný pohled na věc, jsou veřejné rejstříky zaplněny dosti). Rozuměj pohnout (alespoň) soudní stolici z Masarykovy třídy 609/1 přemýšlet o tom, že není (holomócké) selaví jako (pražské) selaví. A povedlo se. To se oslaví!

Vrchní (tj. vyšší než krajský, ale zároveň nižší než Nejvyšší) soud (pozn. ten, který chce zrušit Mary) po odříkání patřičných zaklínadel (čti závěrů usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5758/2016) vytáhl (JUDra. Ježíková mi snad promine) ježka z klece a v usnesení sp. zn. 5 Cmo 107/2019, ze dne 18. 6. 2019 shledal, že:

„Navrhovaný název spolku SELAVIS, z.s. a již zapsaná obchodní firma společnosti SELAVI s.r.o. mají shodný dominantní kmen názvu „SELAVI“. Taková podobnost kmene názvů obou právnických osob však, v souladu s výše citovanou judikaturou Nejvyššího soudu ČR, není sama o sobě důvodem pro závěr, že jsou názvy obou právnických osob zaměnitelné, neboť je třeba přihlížet k právní formě obou právnických osob i jejich předmětům činnosti, eventuálně teritoriu jejich činnosti a okruhu zákazníků. Z navrhovaného účelu spolku vyplývá, že jeho účelem je osobní rozvoj, zdraví a krása a poskytování obecně prospěšných služeb v této oblasti. Naproti tomu společnost SELAVI s.r.o. má jako předmět podnikání zapsánu výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Také navrhovaná právní forma (zapsaný spolek) je odlišná od právní formy zapsané společnosti s ručením omezeným.

Nad to je třeba uvést, že sídlo společnosti SELAVI s.r.o. se nachází v Praze, zatímco navrhované sídlo spolku má být zapsáno ve městě Olomouc. Z uvedeného je zřejmé, že i okruh potenciálních zákazníků, resp. teritorium, kde bude navrhovaný spolek vykonávat svoji činnost je odlišný od okruhu zákazníků a teritoria společnosti SELAVI s.r.o.

Nelze pominout, že slovo „SELAVI“ a „SELAVIS“ mají i rozdílnou výslovnost.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že název spolku navrhovaný k zápisu do spolkového rejstříku je dostatečně odlišitelný od obchodní firmy SELAVI s.r.o., a to i pro běžného spotřebitele, a proto není navrhovaný název zaměnitelný s obchodní firmou již zapsané společnosti SELAVI s.r.o.“

Slovy klasika Karla K. nezbývá než dodat, hurááá, tisícem kilowatt budem se milovat, SELAVI!


JUDr. Vladimír Janošek,
advokát

trvale spolupracující s ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 731 773 563
e-mail:    janosek@arws.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz