10. 6. 2016
ID: 101629

10 otázek pro ... Stanislava Servuse

Zdroj: Dvořák Hager & Partners

eFocus

Mgr. Stanislav Servus je advokátem a společníkem advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners. V rámci advokátní praxe se zabývá především poradenstvím v oblasti práva obchodních společností, korporátními i nemovitostními transakcemi, přípravou nástupnických plánů i dědickým plánováním. Kromě toho se ale věnuje problematice rodinných firem celkově a je také zakladatelem webu majitelefirem.cz, zaměřeného právě na rodinné firmy.

1. Co máte na své práci nejraději?
V současné době poměrně velkou svobodu, se kterou se samozřejmě pojí velká odpovědnost, možnost neustále se rozvíjet osobně, rozvíjet naši kancelář, možnost pracovat s výbornými kolegy a dobrými klienty.

2. Co Vás v životě nejvíce motivuje?
Co se týče pracovního života, tak chci svoji práci dělat co nejlépe a zároveň se podílet na dobré firmě se skvělými spolupracovníky. Vedle toho se poslední dobou hodně věnuji problematice rodinných firem, která mne jednak velmi baví a vidím tam i společenskou prospěšnost. Rád bych toto téma a oblast u nás odborně rozvinul, jelikož vidím, jak jsme stále poměrně na začátku. Prozatím mám velké štěstí a podařilo se mi navázat spolupráci s řadou výborných lidí. Co se týče rodinného života a výchovy dětí tak snaha, abychom dětem pomohli vyrůst v odpovědné a samostatné lidi a zároveň si s nimi zachovali hezký vztah.  

3. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Pracovně na začátku zejména zkušenosti s kolegy z Arthur Andersen. Hodně jsem se pak naučil zejména od kolegy Standy Dvořáka, se kterým pracuji více jak 15 let. Jinak je to spíše dlouhodobý proces a těch osob bylo více.

4. Největší pracovní úspěch?
Rozvoj naší kanceláře Dvořák Hager & Partners. Když jsem se ke kolegovi Dvořákovi přidal, bylo nás kolem 5 právníků. V současnosti má náš právní tým v Čechách 32 právníků a na Slovensku 9. Po odborné i lidské stránce mám z našeho týmu velkou radost.

5. (Pracovní) konflikt, který Vám utkvěl v paměti, jak jste ho řešil a co Vás naučil?

Přímo konflikt mne nenapadá. Uvedu ale jinou zkušenost. V rané fázi naší kanceláře jsme řešili odchod jedné kolegyně, kdy jsme si uvědomili, jak je důležité správně nastavovat očekávání kolegů a pak s nimi pracovat. Bylo to cenné ponaučení.

6. Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Vzpomínám si na jeden z mnoha. Jednou jsem zastupoval klienta v soudním sporu, který se týkal nároků na náhradu škody. Nejdříve se zdálo, že soud prohrajeme, jelikož nám soudkyně při prvním jednání řekla, že nárok je velmi slabý a doporučuje nám žalobu stáhnout (jednalo se o miliony korun). Toto nadchlo advokáta protistrany a při dalším stání dokonce recitoval báseň. Nakonec jsme však u této soudkyně zvítězili a kolega advokát málem dostal infarkt.

7. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Po řadě let praxe už toho naštěstí či možná bohužel tolik není. Vždy jsem však mile překvapen aktivním a efektivním přístupem některých soudců a naopak nemile tím, že u některých soudců stále převládá poměrně formalistický přístup a podstata věci je nezajímá. Bohužel stále mne dokáže překvapit arogance některých kolegů, kteří snad více než na záměr klienta myslí na své postavení a potřebu ukázat, kdo je lepší právník. Tím více si vážím kolegů z jiných kanceláří, se kterými je zajímavé a někdy i celkem příjemné na transakcích pracovat a od kterých se lze i něco přiučit.

8. Je nějaký zákon, který byste nejraději zrušil?
Zákon o významné tržní síle, který se opravdu moc nepovedl.

9. Kdybyste mohl, jaký zákon byste napsal?
Myslím, že právních předpisů již máme dost. Kdyby to šlo, snažil bych se spíše vzdělávat a přesvědčit kolegy právníky, aby nebyli při aplikaci práva tak formalističtí a aby se snažili do svého rozhodování více zapojit základní principy a hodnoty našeho právního řádu. Aby se snažili více pochopit reálnou podstatu posuzovaných věcí. Aby si uvědomili, že řada osob jedná v dobré víře ve zdravý selský rozum a věří svým partnerům, „papírování“ pak leckdy bohužel podcení a následně na to doplatí.

10. Vaše práce vyžaduje rozhodnost. Přesto – jsou v životě nějaké situace, kdy jste nerozhodný?
Řada z nás to jistě zná, rozhodování se v osobních věcech je často daleko náročnější než ve věcech pracovních. A s dětmi náročnost rozhodování, alespoň pro mne, stoupá.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz